โป๊ปฟรานซิสประกอบพิธีล้างเท้านักโทษ

โป๊ปฟรานซิสประกอบพิธีล้างเท้านักโทษ

โป๊ปฟรานซิสประกอบพิธีล้างเท้านักโทษ

รูปข่าว : โป๊ปฟรานซิสประกอบพิธีล้างเท้านักโทษ

โป๊ปฟรานซิสประกอบพิธีล้างเท้านักโทษ พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงประกอบพิธีล้างเท้านักโทษ เพื่อดำเนินตามรอยวัตรปฏิบัติของพระเยซู

พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงประกอบพิธีล้างเท้านักโทษ โดยพิธีนี้มีขึ้นก่อนช่วงเทศกาลอีสเตอร์ โดยพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงตรัสกับเหล่าผู้ต้องขัง 12 คน ณ ศูนย์ควบคุมตัวเยาวชนในกรุงโรมของอิตาลีว่า เมื่อพระเยซูเคยล้างเท้าให้กับเหล่าสาวก ดังนั้น ท่านจงปฏิบัติเยี่ยงนั้นดุจกัน ซึ่งนอกจากล้างแล้วพระสันตะปาปาฟรานซิสก็ยังทรงจุมพิตลงไปด้วย

มีเสียงสะท้อนอย่างแพร่หลายว่าวัตรปฏิบัติอันเรียบง่ายของพระสันตะปาปาฟรานซิสสร้างความประทับใจอย่างยิ่งให้กับคริสตศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิก โดยพระสันตะปาปาองค์ใหม่นี้ได้แหวกออกมาจากระเบียบพิธีกรรมอันเคร่งครัด

ทั้งนี้ ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลจารึกไว้ว่า หลังการร่วมรับประทานอาหารมื้อสุดท้าย หรือเดอะ ลาสต์ ซัพเพอร์ พระเยซูได้ทำการล้างเท้าให้กับเหล่าสาวก ก่อนเข้าสู่การถูกตรึงกางเขน


กลับขึ้นด้านบน