จีนทดสอบรถไฟความเร็วสูงเส้นทางเมืองนานกิง-เมืองหางโจว

จีนทดสอบรถไฟความเร็วสูงเส้นทางเมืองนานกิง-เมืองหางโจว

จีนทดสอบรถไฟความเร็วสูงเส้นทางเมืองนานกิง-เมืองหางโจว

รูปข่าว : จีนทดสอบรถไฟความเร็วสูงเส้นทางเมืองนานกิง-เมืองหางโจว

จีนทดสอบรถไฟความเร็วสูงเส้นทางเมืองนานกิง-เมืองหางโจว จีนทดสอบประสิทธิภาพรถไฟหัวกระสุนความเร็วสูงเส้นทางระหว่างเมืองนานกิงกับเมืองหางโจว เพื่อเก็บข้อมูลที่จะนำมาเสริมบริการรถไฟในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี

จีนทดสอบประสิทธิภาพรถไฟหัวกระสุนความเร็วสูงที่จะให้บริการในเส้นทางระหว่างเมืองนานกิงกับเมืองหางโจว ซึ่งมีระยะทาง 249 กิโลเมตร เพื่อเก็บข้อมูลรถไฟหัวกระสุนนี้จะนำมาเสริมบริการรถไฟในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี โดยการเดินทางด้วยรถไฟในปัจจุบันจากเมืองนานกิงไปเมืองหางโจวต้องใช้เวลานานถึง 3 ชั่วโมง ซึ่งรถไฟหัวกระสุนจะช่วยร่นระยะเวลาการเดินทาง เพราะสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง 388 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่เมื่อนำมาบริการจริงจะจำกัดความเร็วอยู่ที่ 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง


กลับขึ้นด้านบน