"ไทยพีบีเอส"ร่วมสนับสนุนคนพิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

"ไทยพีบีเอส"ร่วมสนับสนุนคนพิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

"ไทยพีบีเอส"ร่วมสนับสนุนคนพิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

รูปข่าว : "ไทยพีบีเอส"ร่วมสนับสนุนคนพิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ กสทช. และหลายหน่วยงาน สำหรับการพัฒนาระบบสื่อสาร เพื่อให้กลุ่มผู้พิการ เข้าถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ เพื่อให้บริการกลุ่มผู้พิการคือ การให้บริการคำบรรยายเป็นเสียง , คำบรรยายภาพเป็นอักษร และ การใช้ภาษามือ

ทั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง กสทช. , สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย , สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และบริษัท ทรูวิชั่นฯ เพื่อช่วยให้กลุ่มคนพิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น

ขณะที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้ตระหนักถึงภารกิจที่จะต้องเปิดพื้นที่ให้กลุ่มคนทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มคนพิการ ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง สำหรับบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ จะมีผลในเดือนพฤษภาคมนี้


กลับขึ้นด้านบน