หลายจังหวัดประสบภัยแล้ง ขาดน้ำเพื่อการเกษตร

หลายจังหวัดประสบภัยแล้ง ขาดน้ำเพื่อการเกษตร

หลายจังหวัดประสบภัยแล้ง ขาดน้ำเพื่อการเกษตร

รูปข่าว : หลายจังหวัดประสบภัยแล้ง ขาดน้ำเพื่อการเกษตร

หลายจังหวัดประสบภัยแล้ง ขาดน้ำเพื่อการเกษตร หลายจังหวัดเผชิญกับสถานการณ์ภัยแล้งต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งส่งผลให้นาข้าวบางจังหวัด เสียหายหลายพันไร่

สถานการณ์ภัยแล้งและอากาศร้อน ทำให้เกิดโรคไรแดงระบาดในจังหวัดมหาสารคาม ต้นมันสำปะหลังหยุดการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตลดลง ส่วนระดับน้ำในลำห้วยกุดเชียงสา ลำน้ำสาขาของแม่น้ำชี ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ที่แห้งขอด ทำให้ข้าวนาปรังเริ่มยืนต้นตาย เสียหายแล้วกว่า 3,000 ไร่

ด้านเกษตรกร อำเภอพังโคน, พรรณนานิคม  และอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ต้องผันน้ำเข้านา หลังโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาเขื่อนน้ำอูน งดปล่อยน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนเหลือเพียงร้อยละ 20 ของความจุอ่าง

ขณะที่ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาฬสินธุ์นำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน ในอำเภอนามน ซึ่งประสบภัยแล้งรุนแรง เนื่องจากอยู่นอกเขตชลประทาน ประกอบกับภาวะฝนทิ้งช่วงนานกว่า 6 เดือน ทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติแห้งขอด ไม่สามารถผลิตน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคได้

ส่วนชาวนาอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำหลังชลประทานหยุดส่งน้ำมานาน 3 เดือน ทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติแห้งขอด โดยชาวนาต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลเข้านาป้องกันต้นข้าวแห้งตาย  ขณะที่เกษตรกรบางคน หันมาประกอบอาชีพอัดฟางแห้งจำหน่าย สร้างรายได้ เนื่องจากสภาพความแห้งแล้ง ส่งผลให้อาหารตามธรรมชาติขาดแคลน จึงมีความต้องการฟางแห้งสำหรับเลี้ยงสัตว์จำนวนมาก

ขณะที่ชาวบ้านพุกร่าง ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ที่ชำรุดมานานกว่า 1 ปี ทำให้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ แม้ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบล หนองมะค่าโมง นำรถน้ำแจกจ่ายช่วยเหลือให้ชาวบ้าน แต่ไม่เพียงพอ

 


กลับขึ้นด้านบน