ธปท. เตรียมจับตาหนี้ พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาทอย่างใกล้ชิด

ธปท. เตรียมจับตาหนี้ พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาทอย่างใกล้ชิด

ธปท. เตรียมจับตาหนี้ พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาทอย่างใกล้ชิด

รูปข่าว : ธปท. เตรียมจับตาหนี้ พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาทอย่างใกล้ชิด

ธปท. เตรียมจับตาหนี้ พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาทอย่างใกล้ชิด ธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุจะติดตามการก่อหนี้สาธารณะจากการกู้เงินของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า การระดมเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล จากโครงการลงทุนระบบจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และโครงสร้างพื้นฐาน อาจลดสภาพคล่องในระบบการเงินบ้าง แต่ไม่กระทบอัตราดอกเบี้ย

การผลักดันร่างพระราชบัญญัติ ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ทำให้ เมธี สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ธปท. จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด แต่ขณะนี้ ไม่สามารถประเมินระดับหนี้สาธารณะและความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน เพราะต้องวิเคราะห์จากความคุ้มค่า และประสิทธิภาพของโครงการ สอดคล้องกับความสามารถในการสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจหรือไม่

ขณะที่ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่าหากรัฐบาลผ่านกระบวนการทางกฎหมายฉบับนี้ อย่างราบรื่น กระทรวงการคลัง น่าจะเริ่มระดมเงินทุน ในช่วงปลายปี 2556 และแม้เป็นการระดมเงินกู้ในประเทศ ช่วงเดียวกับการลงทุนปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน 300,000 ล้านบาท ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในระบบการเงินรุนแรง และกระทบต่ออัตราดอกเบี้ย ซึ่งคาดว่าอยู่ที่ร้อยละ 2.75 จนถึงสิ้นปีนี้(2556) แต่สภาพคล่องอาจลดน้อยลงบ้าง เพราะยังมีความเสี่ยงจากการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ พร้อมแนะนำให้ รัฐบาล ชี้แจงรายละเอียดแผนกู้ยืม บริหารหนี้สาธารณะให้ชัดเจน เพื่อให้สถาบันการเงินวางแผนสภาพคล่องล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ


กลับขึ้นด้านบน