จังหวัดสระแก้ว เตรียมเสนอ 4 โครงการ ให้ที่ประชุมครม.สัญจรพิจารณา

จังหวัดสระแก้ว เตรียมเสนอ 4 โครงการ ให้ที่ประชุมครม.สัญจรพิจารณา

จังหวัดสระแก้ว เตรียมเสนอ 4 โครงการ ให้ที่ประชุมครม.สัญจรพิจารณา

รูปข่าว : จังหวัดสระแก้ว เตรียมเสนอ 4 โครงการ ให้ที่ประชุมครม.สัญจรพิจารณา

จังหวัดสระแก้ว เตรียมเสนอ 4 โครงการ ให้ที่ประชุมครม.สัญจรพิจารณา จังหวัดสระแก้ว เตรียมเสนอ 4 โครงการ งบประมาณ 130 ล้านบาท ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ในโครงการสร้างตลาดกลางพืชผลทางเกษตรและลานมันสำปะหลัง

การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ หรือครม.สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 5 จังหวัด ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคมนี้ จังหวัดสระแก้วจะเสนอของบประมาณกว่า 130 ล้านบาท เพื่อดำเนินนโยบายลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และให้โอกาสประชาชนตามวิถีสังคมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการสร้างตลาดกลางพืชผลทางเกษตร ที่ อ.วังน้ำเย็น ให้เป็นศูนย์กลางการจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร ใช้งบประมาณ 49 ล้านบาท, โครงการสร้างลานมันสำปะหลัง ที่อ.วังสมบูรณ์ 20 ล้านบาท, โครงการแปลงเกษตรสาธิต ปรับพื้นที่สาธารณะรกร้างให้เป็นแปลงทดลองเกษตรรูปแบบใหม่ในการเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพและเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปและเกษตรกรที่สนใจศึกษานำไปปรับใช้

นอกจากนี้ ยังมีโครงการปศุสัตว์ เพื่อต่อยอดโครงการธนาคารโคกระบือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ โครงการที่จ.สระแก้วนำเสนอที่ประชุมครม.จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่ให้อยู่ดีกินดีมากขึ้น


กลับขึ้นด้านบน