ทหารเร่งขุดลอกลำห้วยใน จ.สกลนคร ช่วยเกษตรกรผันน้ำเข้านาปรัง

ทหารเร่งขุดลอกลำห้วยใน จ.สกลนคร ช่วยเกษตรกรผันน้ำเข้านาปรัง

ทหารเร่งขุดลอกลำห้วยใน จ.สกลนคร ช่วยเกษตรกรผันน้ำเข้านาปรัง

รูปข่าว : ทหารเร่งขุดลอกลำห้วยใน จ.สกลนคร ช่วยเกษตรกรผันน้ำเข้านาปรัง

ทหารเร่งขุดลอกลำห้วยใน จ.สกลนคร ช่วยเกษตรกรผันน้ำเข้านาปรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เร่งทำความเข้าใจกับชาวบ้าน เกี่ยวกับการใช้น้ำที่ผันมาจากจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อป้องกันการแย่งน้ำระหว่างชาวบ้านต้นน้ำและท้ายน้ำ ขณะที่หลายหน่วยงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่างเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ทหารจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สกลนคร นำรถแบ็คโฮขุดลอกลำห้วยไผ่ ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร เพื่อเปิดทางน้ำให้เกษตรกรสามารถผันน้ำเข้านาปรัง และกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้ง

สถานการณ์ภัยแล้ง ยังทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติลดลง ส่งผลกระทบกับช้างภายในศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เจ้าหน้าที่ต้องเติมน้ำในบ่อพักน้ำวันละ 3 เที่ยว เพื่อให้ช้างได้ดื่มกิน

เช่นเดียวกับที่จังหวัดหนองบัวลำภู อากาศร้อนส่งผลให้เกิดไฟป่า ริมถนนสายหนองบัวลำภู - โนนสัง ช่วงบริเวณบ้านหินคูณ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง คลุมพื้นที่กว่า 100 ไร่ ทั้งนี้ได้เกิดหมอกควันปกคลุมไปทั่วบริเวณ ทำให้ผู้ใช้รถต้องเพิ่มความระมัดระวังการขับขี่มากขึ้น

ส่วนที่ภาคเหนือ อุณหภูมิที่สูงขึ้นในจังหวัดลำพูน และเชียงราย ทำให้ผลผลิตการเกษตร เช่น สวนพริก และถั่วเหลือง เหี่ยวเฉา เกษตรกรต้องเร่งเก็บผลผลิตก่อนกำหนด จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งช่วยเหลือเรื่องราคาขาย

ที่จังหวัดพิจิตร นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เร่งทำความเข้าใจกับชาวบ้านในตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง กรณีการแบ่งปันน้ำที่ผันมาจากจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคนต้นน้ำและปลายน้ำ

ด้านองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก จังหวัดนครสวรรค์ สูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา กักเก็บไว้ในบึงสาธารณะ เพื่อสำรองน้ำสำหรับผลิตประปา หลังคาดว่า น้ำจะไม่พอใช้ในช่วงหน้าแล้งนี้


กลับขึ้นด้านบน