จังหวัดปราจีนบุรี เตรียมเสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร-อุตสาหกรรมให้ ครม.พิจารณา

จังหวัดปราจีนบุรี เตรียมเสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร-อุตสาหกรรมให้ ครม.พิจารณา

จังหวัดปราจีนบุรี เตรียมเสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร-อุตสาหกรรมให้ ครม.พิจารณา

รูปข่าว : จังหวัดปราจีนบุรี เตรียมเสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร-อุตสาหกรรมให้ ครม.พิจารณา

จังหวัดปราจีนบุรี เตรียมเสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร-อุตสาหกรรมให้ ครม.พิจารณา จังหวัดปราจีนบุรี เตรียมเสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม พร้อมขออนุมัติหลักการ 16 โครงการ สร้างถนนเชื่อมโยง 5 จังหวัดภาคกลางตอนกลางในการประชุมครม.สัญจร จ.ฉะเชิงเทรา

การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ หรือครม.สัญจร จ.ฉะเชิงเทรา ในวันพรุ่งนี้ (31 มี.ค.) จ.ปราจีนบุรีเตรียมเสนอโครงการที่เป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเข้าสู่ที่ประชุม ได้แก่ โครงการสวนสุขภาพชุมชน 7 อำเภอ เนื่องจากผู้สูงอายุในจังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มขึ้นร้อยละ10 เพื่อรองรับการการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัด, โครงการพัฒนาแหล่งน้ำรองรับเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ที่ช่วยในการระบายน้ำบริหารจัดการน้ำ, โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อภาคเกษตรกรรมที่ อ.บ้านพระ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำการเกษตรหลักที่เริ่มตื้นเขิน, โครงการปรับปรุงคันกั้นน้ำท่าแหที่ใช้งานมาเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันน้ำท่วม

ขณะเดียวกัน เตรียมขออนุมัติในหลักการอีก 16 โครงการ ในส่วนของการสร้างถนนที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม 5 จังหวัดภาคกลางตอนกลาง และรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558

ส่วนโครงการที่เสนอในกลุ่ม 5 จังหวัด จะเป็นโครงการแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์และสุขภาพวิถีไทย เพราะมีผลผลิตและความเชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ จึงต้องการเสริมสร้างและพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีโครงการตลาดน้ำ 10 ประเทศอาเซียน ที่จังหวัดเตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมครม.เพื่อขออนุมัติในหลักการด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบรูปแบบการก่อสร้าง

 

กลับขึ้นด้านบน