จ.นครนายก จ่อชง ครม. ดัน "เขื่อนขุนด่านฯ" ศูนย์กลางท่องเที่ยวระดับสากล

จ.นครนายก จ่อชง ครม. ดัน "เขื่อนขุนด่านฯ" ศูนย์กลางท่องเที่ยวระดับสากล

จ.นครนายก จ่อชง ครม. ดัน "เขื่อนขุนด่านฯ" ศูนย์กลางท่องเที่ยวระดับสากล

รูปข่าว : จ.นครนายก จ่อชง ครม. ดัน "เขื่อนขุนด่านฯ" ศูนย์กลางท่องเที่ยวระดับสากล

จ.นครนายก จ่อชง ครม. ดัน จังหวัดนครนายกเตรียมเสนอแผนพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวสู่ระดับสากล ต่อที่ประชุมครม.สัญจรครั้งที่ 9

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งที่ 9 ที่จ.ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม จ.นครนายก เตรียมเสนอแผนพัฒนาจังหวัดในการเปิดพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวสู่ระดับสากลให้ที่ประชุมครม.พิจารณา โดยจะนำผลการศึกษาการใช้ประโยชน์ของพื้นที่บริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชล ซึ่งถือเป็นเขื่อนบนพื้นราบแห่งเดียวของเอเชีย อีกทั้ง มีพื้นที่ที่สามารถนำมาสร้างสนามเล่นผจญภัยและแข่งขันแคนูสลาลอม ที่ได้มาตรฐานแห่งแรกของอาเซียน ซึ่งคาดว่าในแต่ละเดือนจะมีนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 10,000 คน ซึ่งสามารถช่วยกระจายรายได้อีกทางหนึ่งด้วย


กลับขึ้นด้านบน