ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สอด ต้นแบบบริหารจัดการคนเข้าเมือง

ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สอด ต้นแบบบริหารจัดการคนเข้าเมือง

ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สอด ต้นแบบบริหารจัดการคนเข้าเมือง

รูปข่าว : ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สอด ต้นแบบบริหารจัดการคนเข้าเมือง

ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สอด ต้นแบบบริหารจัดการคนเข้าเมือง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ถูกกำหนดเป็นต้นแบบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รองรับอาเซียนและระเบียงเศรษฐกิจ มิติภาคการลงทุน ปัญหาการหลั่งไหลเข้ามาของแรงงาน ทั้งแบบถูกและผิดกฎหมาย จึงเป็นหน้าที่ ของด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สอด ที่ถูกกำหนดให้เป็นด่านต้นแบบ เพื่อรองรับการพัฒนา ซึ่งการจัดการแรงงานและคนลักลอบเข้าเมือง ด่านแม่สอด ได้นำแนวคิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ในแต่ละวันจะมีบุคคลต่างด้าว ที่ต้องถูกส่งตัวกลับ ทางด้านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เฉลี่ย วันละ 468 คน และทั้งหมดต้องถูกบันทึกประวัติ และพิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่อเป็นฐานข้อมูลป้องกันการหลบหนีเข้าประเทศซ้ำ แต่ในขณะเดียวกัน การเข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย กลับพบสถิติเพิ่มขึ้น


 

ทุกๆเช้า จะมีชาวพม่า มารอยื่นเอกสารหนังสือเดินทางเพื่อเข้า ออกประเทศตั้งแต่ก่อนประตูเปิด โดยแต่ละวันมีผู้ใช้บริการเข้า-ออก ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สอด ประมาณ 4,000 คน ซึ่ง พ.ต.อ.พงษ์นคร นครสันติภาพ ผกก.ตม.จ.ตาก ระบุว่า ด่านตรวจคนแม่สอด กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาให้เป็นด่านต้นแบบ ในการตรวจค้นเข้าเมือง ที่นอกจากดูแลด้านการผ่านแดนแล้ว ยังดูแลปัญหาด้านความมั่นคงควบคู่


 

แนวคิด เดอะเฟนซ์ บอร์เดอร์ ของ สหรัฐอเมริกา ที่แม้มีการสร้างกำแพงสูง 5 เมตร ตามแนวชายแดนติด ประเทศเม็กซิโก เพื่อป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างๆ แต่ไม่สัมฤทธิ์ผล จนสหรัฐฯต้องเปลี่ยนแนวคิดอนุญาตให้เข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย และผู้ที่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เข้ามาทำงานและเสียภาษี ถูกนำมาประยุกต์ใช้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สอด ที่บางส่วนให้แรงงานชาวพม่าได้รับอนุญาตเข้าเมือง เพื่อเข้ามาทำงาน ทำให้ขณะนี้สามารถลดการลักลอบเข้าประเทศได้ถึงร้อยละ 40


 

อ.แม่สอด ถูกกำหนดจากมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้นแบบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รองรับอาเซียนและระเบียงเศรษฐกิจ มิติภาคการลงทุน การหลั่งไหลเข้ามาของแรงงาน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทำให้การทำงานของการตรวจคนเข้าเมือง ต้องขยายเพื่อรองรับ มีแนวทางให้เป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จในพื้นที่เดียว

ส่วนที่ดินริมแม่น้ำเมย ในพื้นที่บ้านวังตะเคียน ก็ถูกวางให้เป็นที่ก่อสร้าง สะพานแห่งที่ 2 ที่เป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ลดกรอบความยุ่งยากในการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นด่านต้นแบบที่ถูกวางไว้ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ควบคู่


กลับขึ้นด้านบน