"ฝ่ายค้าน-ส.ว.-กลุ่มการเมือง"ค้านแก้รัฐธรรมนูญ รายมาตรา

"ฝ่ายค้าน-ส.ว.-กลุ่มการเมือง"ค้านแก้รัฐธรรมนูญ รายมาตรา

"ฝ่ายค้าน-ส.ว.-กลุ่มการเมือง"ค้านแก้รัฐธรรมนูญ รายมาตรา

รูปข่าว : "ฝ่ายค้าน-ส.ว.-กลุ่มการเมือง"ค้านแก้รัฐธรรมนูญ รายมาตรา

ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์, ส.ว.กลุ่ม 40, กลุ่มกรีนและกลุ่มพันธมิตรฯ เตรียมคัดค้านการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ รายมาตรา โดยรัฐสภา เพราะเชื่อว่าการผลักดันแก้รัฐธรรมนูญ 11 มาตรา ใน 4 ประเด็นนั้น ยึดโยงและแอบแฝงผลประโยชน์ทางการเมือง ทั้งในแง่ของบุคคลและกลุ่มบุคคล

โดยในวันที่ 1 -2  เม.ย.นี้ ประธานรัฐสภาได้เรียกประชุมร่วมเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ รายมาตรา รวม 3 ฉบับ ตามที่ ส.ส.และส.ว.เสนอ แม้จะมีข้อสังเกตจากหลายฝ่ายถึงความไม่ชอบมาพากลในการเร่งรัดเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้

ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ รายมาตรา ที่ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลและส.ว.กลุ่มหนึ่งเสนอไว้ ได้รับการบรรจุให้สมาชิกรัฐสภาพิจารณา เพื่อลงมติรับหลักการหรือวาระที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายนนี้ ถูกตั้งข้อสังเกตถึงผลประโยชน์ทางการเมือง และประโยชน์ที่จะเกิดกับกลุ่มบุคคลหรือเฉพาะบุคคล

 

โดยนายสมชาย แสวงการ ส.ว.สรรหา 1 ใน ส.ว.กลุ่ม 40 เตรียมยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการแก้มาตรา 68 ด้วยการตัดความในข้อบัญญัติ น่าจะเข้าข่ายลิดรอนสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนและขัดต่อคำวินิจฉัยก่อนหน้านี้

ขณะที่ นายวิรัตน์ กัลยาศิริ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันที่คัดค้านการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา เพราะเชื่อว่าเป็นเจตนาแอบแฝงความมุ่งหวังที่จะลงมติเห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 เพื่อจัดตั้งส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ

ขณะที่นายสุริยะใส กตะศิลา ผู้ประสานงานกลุ่มกรีน เตรียมยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยการแก้รัฐธรรมนูญโดยไม่ผ่านการทำประชามติขัดต่อความเห็นของศาลรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้ ส่วนนายปานเทพ พัวพงษ์พันธุ์ โฆษกพันธมิตรฯ ย้ำจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และหากสาระของการแก้ไขกระทบต่อสถาบัน หรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ก็จะเคลื่อนไหวชุมนุมคัดค้านทันที

การเสนอแก้รัฐธรรมนูญแบบรายมาตรา ประกอบไปด้วย มาตรา 68 ว่าด้วยการล้มล้างการปกครอง ,มาตรา 237 ว่าด้วยการยุบพรรคการเมือง ,มาตรา 190 ว่าด้วยเรื่องหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ และทุกมาตราที่ว่าด้วยเรื่องที่มาของส.ว. ซึ่งรวมแล้วมีร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ถุกเสนอไว้ 4 ประเด็น 3 ฉบับ 11 มาตราด้วยกัน


กลับขึ้นด้านบน