ผ่างบฯ 642 ล้าน ครม.สัญจร.จ.ฉะเชิงเทรา

ผ่างบฯ 642 ล้าน ครม.สัญจร.จ.ฉะเชิงเทรา

ผ่างบฯ 642 ล้าน ครม.สัญจร.จ.ฉะเชิงเทรา

รูปข่าว : ผ่างบฯ 642 ล้าน ครม.สัญจร.จ.ฉะเชิงเทรา

ผ่างบฯ 642 ล้าน ครม.สัญจร.จ.ฉะเชิงเทรา กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง หรือเบญจบูรพา เตรียมขออนุมัติ ครม.สัญจร ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เดินหน้า 19 โครงการ เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาในพื้นที่ รวม 642 ล้านบาท ขณะที่นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดสระแก้ว พร้อมกำชับดูแลแก้ปัญหาเศรษฐกิจชายแดนและความมั่นคงอย่างใกล้ชิด

ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นำรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนกลาง 5 จังหวัด หรือเบญจบูรพา ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ และสระแก้ว ก่อนเปิดการประชุม ครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันพรุ่งนี้ (31 มี.ค.)

หลังรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์เศรษฐกิจชายแดน ที่จังหวัดสระแก้ว พร้อมกำชับแผนปฏิบัติให้สอดรับกับแนวนโยบายพัฒนาด่านชายแดนตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเชื่อมโยงไทยสู่ความเป็นศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียน

นายกรัฐมนตรี ยังได้ระบุถึงการแก้ปัญหาด้านความมั่นคง ระหว่างไทยและกัมพูชา โดยเฉพาะพื้นที่โนนหมากมุ่น ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนชั่วคราวที่คนไทยถูกจับกุมบ่อยครั้ง นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี ยังได้ร่วมปลูกข้าวแบบนาโยนในแปลงนาสาธิต ในโอกาสเยี่ยมโรงสีข้าวรัชมงคล เพื่อยึดแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

ขณะที่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน หรือ กรอ. เตรียมเสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติ 19 โครงการ รวมงบประมาณ 642 ล้านบาท เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาในกลุ่มจังหวัด โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดกลาง เช่นโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อาเซียน โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และแปรรูปสินค้า โครงการพัฒนาด่านชายแดนและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน
โครงการปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงการเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม


กลับขึ้นด้านบน