ภัยแล้ง ส่งผลให้แหล่งน้ำธรรมชาติลดลงกระทบภาคการเกษตร

ภัยแล้ง ส่งผลให้แหล่งน้ำธรรมชาติลดลงกระทบภาคการเกษตร

ภัยแล้ง ส่งผลให้แหล่งน้ำธรรมชาติลดลงกระทบภาคการเกษตร

รูปข่าว : ภัยแล้ง ส่งผลให้แหล่งน้ำธรรมชาติลดลงกระทบภาคการเกษตร

ภัยแล้ง ส่งผลให้แหล่งน้ำธรรมชาติลดลงกระทบภาคการเกษตร แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาในบางพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ เริ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการ หลังระดับน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่นาข้าวบางส่วนในจังหวัดกำแพงเพชร ต้องถูกปล่อยทิ้งร้าง จากภาวะภัยแล้งที่ยังขยายวงกว้าง

นาข้าวบางส่วนในตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ถูกทิ้งร้าง หลังน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่แห้งขอดแล้ว ขณะที่นาข้าวซึ่งยังไม่เสียหาย ชาวนาต้องสูบน้ำจากคลองสู่คลองเป็นทอดๆ เพื่อนำน้ำมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังอยู่ในช่วงเจริญเติบโต

ด้านองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก จังหวัดนครสวรรค์ ต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ สูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อผันน้ำไปยังบึงอ้อ สำหรับใช้เป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา หลังระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว จนอาจประสบปัญหาไม่เพียงพอต่อประชากรหลายพันครัวเรือน ขณะที่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีระดับลงลงต่อเนื่องเช่นกัน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแก้ปัญหา โดยขุดลอกร่องน้ำ เพื่อให้สามารถสูบน้ำขึ้นมาได้


กลับขึ้นด้านบน