สพฐ.เผยผลจับฉลากนักเรียน ม.1 มีที่เรียนทุกคน

สพฐ.เผยผลจับฉลากนักเรียน ม.1 มีที่เรียนทุกคน

สพฐ.เผยผลจับฉลากนักเรียน ม.1 มีที่เรียนทุกคน

รูปข่าว : สพฐ.เผยผลจับฉลากนักเรียน ม.1 มีที่เรียนทุกคน

สพฐ.เผยผลจับฉลากนักเรียน ม.1 มีที่เรียนทุกคน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบุ นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พื้นที่กรุงเทพมหานคร เขต 2 ปีนี้มีอัตราลดลงจากทุกปี ทำให้การจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนที่ตกหล่นทำได้ง่ายขึ้น พร้อมยืนยันนักเรียนทุกคนมีที่เรียนก่อนวันสงกรานต์

 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย มีความสุขหลังจับได้ฉลากที่มีตราประทับของทางโรงเรียน ทำให้มีสิทธิ์ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครโดยมีนักเรียนมาจับฉลากจำนวน 280 คน แต่สามารถรับได้ 150 คน ทำให้มีนักเรียนที่พลาดหวังจำนวน130 คน โดยโรงเรียนได้เตรียมจัดสรรที่เรียนให้ในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตเดียวกัน ได้แก่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2, โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา และโรงเรียนสีกัน

ด้านนักเรียนที่จับฉลากได้ รู้สึกดีใจ และตื่นเต้น ที่สามารถทำได้ตามที่ตัวเองและผู้ปกครองคาดหวังเอาไว้  สำหรับนักเรียนที่พลาดหวัง รู้สึกเสียใจ แต่ยอมรับในกฎกติกาที่ทางโรงเรียนกำหนด และผู้ปกครองเตรียมพิจารณาโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงแล้ว

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุ ภาพรวมการจับฉลากชั้น ม.1 เรียบร้อย มีโรงเรียน 70 แห่งทั่วประเทศที่มีการจับฉลาก

สำหรับพื้นที่เขต 2 กรุงเทพมหานคร ซึ่งทุกปีมีอัตราการแข่งขันสูง แต่ปีการศึกษา 2556 นี้ถือว่าลดลง มีนักเรียนที่ยังไม่ที่เรียนประมาณ 5,400 คน โดยยืนยันจะจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียนได้ทุกคน

สำหรับนักเรียนที่พลาดหวังการจับฉลากเข้าเรียต่อชั้น ม.1 ในวันนี้ทั่วประเทศ โรงเรียนจะจัดสรรให้เรียนในโรงเรียนพื้นที่ใกล้เคียง หรือโรงเรียนคู่พัฒนาซึ่งถือว่ามีคุณภาพทัดเทียมกัน

 โดยให้นักเรียนและผู้ปกครองยื่นความจำนงค์ขอจัดสรรที่เรียนภายในวันที่ 8 เม.ย.และจะประกาศผลได้ไม่เกินวันที่ 10 เม.ย.2556


กลับขึ้นด้านบน