ครม.เห็นชอบปรับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายจนท.สาธารณสุขตามพื้นที่ มีผล 1เม.ย.2556

ครม.เห็นชอบปรับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายจนท.สาธารณสุขตามพื้นที่ มีผล 1เม.ย.2556

ครม.เห็นชอบปรับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายจนท.สาธารณสุขตามพื้นที่ มีผล 1เม.ย.2556

รูปข่าว : ครม.เห็นชอบปรับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายจนท.สาธารณสุขตามพื้นที่ มีผล 1เม.ย.2556

ครม.เห็นชอบปรับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายจนท.สาธารณสุขตามพื้นที่ มีผล 1เม.ย.2556 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการปรับปรุงอัตราเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามสภาพพื้นที่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (1เม.ย.56)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เห็นชอบหลักการปรับปรุงอัตราเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามหลักของสภาพพื้นที่ หรือ แบบ P4P โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. เป็นต้นไป พร้อมทั้งให้กระทรวงสาธารณสุข ศึกษาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าตอบแทนใหม่ก่อนนำเสนอ ครม. พิจารณาเพื่อปรับหลักเกณฑ์ขั้นที่ 2 ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการไม่เบียดเบียนงบประมาณของแผ่นดิน จึงให้มีการจัดสรรการจ่ายเบี้ยเลี้ยง โดยใช้เงินจากการให้บริการสาธารณะของแต่ละพื้นที่ ในแต่ละจังหวัดไปก่อนที่ ครม.จะอนุมัติ

ขณะที่นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ออกมาชี้แจงตอบโต้นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการระทรวงสาธารณสุข ที่ระบุว่า ชมรมแพทย์ชนบทออกมาสร้างกระแสข่าวแพทย์ลาออกนั้น เป็นการสะท้อนว่า นายแพทย์ประดิษฐ์ ไม่ทราบข้อมูลเรื่องนี้จริง เพราะปกติในแต่ละปี แพทย์แสดงความจำนงค์ขอลาออกประมาณเดือนธันวาคมถึงมกราคม แต่ตัวเลขแพทย์ลาออก 145 คน เป็นตัวเลขในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับเบี้ยงเลี้ยงจ่าย นอกจากนี้นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ยังยืนยันที่จะยื่นฟ้องศาลปกครอง ขณะที่ได้รายชื่อแล้วประมาณ 10,000-20,000 รายแล้ว


กลับขึ้นด้านบน