ติดตามความวุ่นวายการประชุมสมาคมฟุตบอล

ติดตามความวุ่นวายการประชุมสมาคมฟุตบอล

ติดตามความวุ่นวายการประชุมสมาคมฟุตบอล

รูปข่าว : ติดตามความวุ่นวายการประชุมสมาคมฟุตบอล

ติดตามความวุ่นวายการประชุมสมาคมฟุตบอล สมาคมฟุตบอลมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งมีสมาชิกสโมสร และสภากรรมการสมาคมฟุตบอลมาร่วมประชุมอย่างคับคั่ง โดยในระหว่างการประชุมเกิดการโต้เถียงกันตลอดเกือบ 2 ชั่วโมง เป็นการซักถามหลายประเด็นทั้งเงินรายรับรายจ่าย และ 1 ในสมาชิกสโมสรได้มีการทักท้วงว่าสมาคมฟุตบอลผิดข้อบังคับของ การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือ กกท. ที่ไม่ทำการเลือกตั้งในวันนี้ (31มี.ค.56)

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมฟุตบอลในปี 2555 ได้มีสมาชิกสโมสรและสภากรรมการเข้าร่วมประชุม 183 ท่าน ถือว่า ครบองค์ประชุม เพียงแค่วาระแรกเป็นเรื่องรับรองการประชุมเมื่อครั้งที่ผ่านมาเริ่มเกิดความวุ่นวายขึ้นเมื่อ นายภีมเดช อมรสุคนธ์ ตัวแทนจากสโมสรจังหวัดระยอง ลุกขึ้นประท้วงสมาคมฟุตบอลในกรณีที่ไม่เคยได้รับหนังสือชี้แจงงบดุลของสมาคม และสมาคมยังผิดข้อบังคับของ กกท. ที่ไม่ยอมเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลภายในวันที่ 31 มีนาคม คือวันนี้ แต่เป็นเพียงการประชุมใหญ่สามัญประจำปีแทน ซึ่งนายวรวีร์ มะกูดี นายกสมาคมฟุตบอล ได้ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อของสภากรรมการสมาคมที่จะพ้นจากตำแหน่งจะนับจากวันที่มีการเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งของสมาคมฟุตบอลได้เลือกตั้งเมื่อปี 2553 ในเดือนมิถุนายน อย่างไรก็ตามแม้จะมีการถกเถียงเรื่องการรับรองการประชุมเมื่อครั้งที่แล้ว แต่เสียงส่วนใหญ่ 63 -44 เสียง ให้มีการรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว

ส่วนเรื่องการชี้แจงงบดุลรายรับ รายจ่ายของสมาคมฟุตบอลในปีที่แล้ว สมาคมฟุตบอลขาดทุนประมาณ 21 ล้านบาท แต่หากนำยอดเงินการบริหารในปีก่อนๆที่สมาคมได้กำไร ทำให้สถานะทางการเงินขณะนี้ สมาคมบริหารงานมีกำไรกว่า 43 ล้านบาท ซึ่งเรื่องงบประมาณก่อนจะมีการรับรองจากที่ประชุม นายพินิจ งามพริ้ง 1 ในตัวแทนของสมาชิกสโมสรได้มีการซักถามถึงรายได้จากบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกกับสมาคมฟุตบอลเช่นกัน ซึ่งได้รับการชี้แจงจากสมาคมว่าเป็นงบดุลคนละส่วน ถ้าหากต้องการดูรายได้ของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจะต้องไปขอดูที่บริษัทเพราะนี่คือสว่นของสมาคมฟุตบอล

 


กลับขึ้นด้านบน