นครสวรรค์เร่งขุดลอกร่องน้ำ-ติดเครื่องสูบน้ำ หลังปัญหาภัยแล้งเริ่มทวีความรุนแรง

นครสวรรค์เร่งขุดลอกร่องน้ำ-ติดเครื่องสูบน้ำ หลังปัญหาภัยแล้งเริ่มทวีความรุนแรง

นครสวรรค์เร่งขุดลอกร่องน้ำ-ติดเครื่องสูบน้ำ หลังปัญหาภัยแล้งเริ่มทวีความรุนแรง

รูปข่าว : นครสวรรค์เร่งขุดลอกร่องน้ำ-ติดเครื่องสูบน้ำ หลังปัญหาภัยแล้งเริ่มทวีความรุนแรง

นครสวรรค์เร่งขุดลอกร่องน้ำ-ติดเครื่องสูบน้ำ หลังปัญหาภัยแล้งเริ่มทวีความรุนแรง แหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาในบางพื้นที่ของจ.นครสวรรค์ เริ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการ หลังระดับน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่หลายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เผชิญกับภัยแล้งรุนแรง หลายแห่งแหล่งสำหรับผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอ

ระดับน้ำแม่น้ำชี บริเวณจ.มหาสารคาม ที่แห้งขอด ส่งผลกับการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อ.เมือง, อ.กันทรวิชัย,อ.บรบือ และอ.โกสุมพิสัย หากยังไม่มีฝนตกมาเพิ่ม คาดว่าภายใน 1-2 สัปดาห์นี้จะไม่มีน้ำเพียงพอ สำหรับผลิตประปาให้บริการประชาชน

ขณะที่ปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในจ.นครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง ยังไม่สามารถขึ้นทำฝนหลวงได้ เพราะจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย และพบว่าปริมาณน้ำในเขื่อนน้ำลำตะคอง,ลำพระเพลิง,ลำมูลบน และเขื่อนลำแชะ มีปริมาณน้ำเหลือเพียงร้อยละ 40 เท่านั้น

ขณะเดียวกันหลายหน่วยงานในจ.บุรีรัมย์ นำรถสูบน้ำระยะไกล ออกให้บริการสูบน้ำธรรมชาติ ให้กับชาวบ้านใน 9 อำเภอ หลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้มากว่า 3 เดือน ขณะนี้จ.บุรีรัมย์ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้งทั้งจังหวัด เพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ส่วนในภาคเหนือ พื้นที่การเกษตรหลายแห่งได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะเกษตรกรต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ที่ปลูกถั่วฝักยาว แต่สภาพอากาศแห้งแล้ง ทำให้ผลผลิตออกน้อย และยังเกิดเพลี้ยไฟระบาด ทำให้ขาดทุนจำนวนมาก

ด้านจ.พิจิตร นายสมยศ งามลำยวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้ ร่วมประชุมกับชาวบ้าน เพื่อจัดสรรงบประมาณเข้าช่วยเหลือชาวบ้านกว่า 700 หลังที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง

ส่วนที่จ.นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก ต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ สูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อผันน้ำไปยังบึงอ้อ สำหรับใช้เป็นแหล่งน้ำในการผลิตน้ำประปา หลังระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว จนอาจประสบปัญหาไม่เพียงพอต่อประชากรหลายพันครัวเรือน ขณะที่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีระดับลงลงต่อเนื่องเช่นกัน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแก้ปัญหา โดยขุดลอกร่องน้ำ เพื่อให้สามารถสูบน้ำขึ้นมาได้


กลับขึ้นด้านบน