สพฐ.ยันไม่รับนร.ม.1รอบ2 พร้อมเกลี่ยนร.เข้าเรียนในร.ร.พื้นที่บริการ

สพฐ.ยันไม่รับนร.ม.1รอบ2 พร้อมเกลี่ยนร.เข้าเรียนในร.ร.พื้นที่บริการ

สพฐ.ยันไม่รับนร.ม.1รอบ2 พร้อมเกลี่ยนร.เข้าเรียนในร.ร.พื้นที่บริการ

รูปข่าว : สพฐ.ยันไม่รับนร.ม.1รอบ2 พร้อมเกลี่ยนร.เข้าเรียนในร.ร.พื้นที่บริการ

สพฐ.ยันไม่รับนร.ม.1รอบ2 พร้อมเกลี่ยนร.เข้าเรียนในร.ร.พื้นที่บริการ หลังจับฉลากรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 เมื่อวานนี้(31 มี.ค.) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยืนยันว่า จะไม่มีการเปิดรับนักเรียนรอบ 2 ในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง โดยหลังจากนี้จะมีเพียงการเกลี่ยนักเรียนเข้าเรียนในพื้นที่บริการเท่านั้น

หลังจากเมื่อวาน (31 มี.ค.2556) ได้มีการจับฉลากนักเรียนในพื้นที่บริการเข้าศึกษาต่อ ม.1 ในโรงเรียนมัธยมสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ.

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมการจับฉลากที่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยว่า โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ มีจับฉลากรับนักเรียนในพื้นที่บริการ 70 โรง เป็นโรงเรียนในเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือ สพม. เขต 1 จำนวน 4 โรง ,สพม.เขต 2 จำนวน 18 โรง และสพม.เขต -42 จำนวน 48 โรง จำนวนโรงเรียนที่มีการจับฉลากรับนักเรียน ลดลงจากปี 2555 ซึ่งมีโรงเรียนจับฉลากรับนักเรียนทั้งหมด 110 โรงเรียน

 
หลังจากนี้นักเรียนส่วนใหญ่จะมีที่เรียนแล้วยกเว้นในพื้นที่ สพม.กทม.เขต 2 ซึ่งมีปัญหาเด็กล้นทุกปี ในปีนี้มีเด็กล้นอยู่ 4,416 คน เพราะโรงเรียนทุกแห่งใน สพม. เขต 2 สามารถรองรับรับนักเรียนได้ทั้งหมด 22,260 คน แต่มีเด็กสมัครเข้าเรียนจำนวน 26,676 คน  สำหรับนักเรียนพลาดหวังจากการสอบคัดเลือก และการจับฉลาก และไม่มีที่เรียน ให้ไปยื่นความจำนงค์ขอรับการจัดสรรที่เรียนที่โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 8 เม.ย.2556

 นายชินภัทร ระบุด้วยว่า สพฐ.ยืนยันว่า สามารถดูแลให้เด็กทุกคนที่เรียนได้แน่นอน หลังจากวันที่ 3 เม.ย.2556 สพม.จะเริ่มการเกลี่ยเด็กที่ไม่มีที่เรียนไปในโรงเรียนที่ว่างอยู่ โดยเน้นส่งต่อไปที่โรงเรียนคู่พัฒนาก่อนเป็นอันดับแรก แต่ถ้าโรงเรียนคู่พัฒนาเต็มจะส่งต่อไปโรงเรียนคู่สหกิจซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

สำหรับขั้นตอนการเกลี่ยเด็กนี้จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นและประกาศผลก่อนวันที่ 10 เม.ย.2556 เพื่อให้นักเรียนไปมอบตัวทันตามกำหนด 11 เม.ย. การรับนักเรียนของ สพฐ.จะเสร็จสมบูรณ์ทุกขั้นตอนก่อนสงกรานต์ แต่ขอย้ำว่าโรงเรียนทุกแห่ง โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงนั้น จะไม่มีการเปิดรับนักเรียนรอบ 2 อย่างแน่นอน หากโรงเรียนใดเปิดรับนักเรียนรอบ 2 ถือว่าโรงเรียนนั้น ไม่ทำตามหลักเกณฑ์การรับนักเรียนของ สพฐ.

ส่วนการรับนักเรียน  ม.4 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบุว่า ไม่ได้เกิดปัญหาซ้ำรอยปีที่ผ่านมา เพราะ สพฐ.ได้ปรับเกณฑ์รับนักเรียน ม.4 ใหม่ ให้โรงเรียนรับนักเรียนเดิม ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 ขึ้นเรียนต่อในระดับมัธยมปลายโดยอัตโนมัติ เพราะถือว่า เด็กได้รับผิดชอบต่อผลการเรียน ก็ควรจะได้สิทธิเรียนต่อ ม.ปลาย


กลับขึ้นด้านบน