ดัชนีเงินเฟ้อขยับเล็กน้อยจากราคาผักผลไม้แพง

ดัชนีเงินเฟ้อขยับเล็กน้อยจากราคาผักผลไม้แพง

ดัชนีเงินเฟ้อขยับเล็กน้อยจากราคาผักผลไม้แพง

รูปข่าว : ดัชนีเงินเฟ้อขยับเล็กน้อยจากราคาผักผลไม้แพง

ดัชนีเงินเฟ้อขยับเล็กน้อยจากราคาผักผลไม้แพง ภัยแล้งในหลายพื้นที่ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรในหมวดอาหาร และผักผลไม้ปรับสูงขึ้น ทำให้ดัชนีผู้บริโภคประจำเดือนมีนาคมขยับขึ้นอีกเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้านี้

กระทรวงพาณิชย์รายงานว่าสินค้าในหมวดอาหารผักผลไม้ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาปรับสูงขึ้นร้อยละ 2.80 โดยมีปัญหาจากภัยแล้งหลายพื้นที่ ทำให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรบางประเภทปรับลดลง และราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะผักสด เช่น มะนาว ผักชี ต้นหอม คะน้า เป็นต้น ส่วนผลไม้บางชนิดก็ปรับราคาขึ้นเช่น มะม่วง ส้มเขียวหวาน องุ่น

ราคาสินค้าในหมวดอาหารที่ปรับสูงขึ้น ส่งผลให้ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป เดือนมีนาคมอยู่ที่ 104.73 ปรับขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ เล็กน้อยร้อยละ 0.07 แต่หากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.69

กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่าไตรมาสที่ 2 ของปีนี้อัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่เฉลี่ยร้อย 3.1 พร้อมกันนี้ ยังประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อตลอดปีจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมระหว่างร้อยละ 2.8 - 3.4 ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐบาลยังคงมีมาตรการลดค่าครองชีพไปจนถึงเดือนกันยายน และน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่บาร์เรลละ 100 - 120 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนค่าเงินบาทอยู่ระหว่าง 28.50 - 32.50 บาท


กลับขึ้นด้านบน