"สมเจตน์" ค้านแก้ รธน. ชี้จำกัดสิทธิ์ ปชช. ตรวจสอบรัฐบาล

"สมเจตน์" ค้านแก้ รธน. ชี้จำกัดสิทธิ์ ปชช. ตรวจสอบรัฐบาล

"สมเจตน์" ค้านแก้ รธน. ชี้จำกัดสิทธิ์ ปชช. ตรวจสอบรัฐบาล

รูปข่าว : "สมเจตน์" ค้านแก้ รธน. ชี้จำกัดสิทธิ์ ปชช. ตรวจสอบรัฐบาล

"สมเจตน์" ส.ว.สรรหา คัดค้านแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 3 ร่าง ชี้จำกัดสิทธิประชาชนและเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับนักการเมือง ไม่ต้องถูกตัดสิทธิจากการถูกยุบพรรค

พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ส.ว.สรรหา อภิปรายไม่เห็นด้วยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 3 ร่าง เนื่องจากเห็นว่า จะเป็นการจำกัดสิทธิของประชาชนในการตรวจสอบรัฐบาล เป็นการแก้ไขปัญหาให้กับนักการเมืองที่ไม่ต้องถูกตัดสิทธิทางการเมืองจากการถูกยุบพรรค อีกทั้งยังเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ ส.ว. ที่มาจาการเลือกตั้ง เกิดการเสพติดอำนาจ ดังนั้นจึงเห็นว่า ไม่มีเหตุผลที่ประเทศชาติและประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
  
ทั้งนี้ พล.อ.สมเจต ระบุว่า ขอคัดค้านการแก้ไขมาตรา 68 ที่จะให้อำนาจของประชาชนไปอยู่ที่อัยการ เพราะถือว่าไม่เหมาะสมขัดต่อรัฐธรรมนูญ แต่อย่างไรก็ตาม การแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถทำได้ เพราะการแก้แต่ละมาตรา เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องให้เป็นไปตามยุคสมัย แต่ต้องชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจว่าประเทศและประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไร แต่หากเป็นแก้ไขเพื่อเอื้อประโยชน์กับพวกพ้อง รัฐธรรมนูญฉบับนั้นจะอยู่ได้ไม่นาน


กลับขึ้นด้านบน