"บุญจง" ค้านร่างแก้ รธน. ชี้ริดรอนสิทธิประชาชน

"บุญจง" ค้านร่างแก้ รธน. ชี้ริดรอนสิทธิประชาชน

"บุญจง" ค้านร่างแก้ รธน. ชี้ริดรอนสิทธิประชาชน

รูปข่าว : "บุญจง" ค้านร่างแก้ รธน. ชี้ริดรอนสิทธิประชาชน

นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ อภิปรายคัดค้านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราทั้ง 3 มาตราโดยระบุว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะเป็นการปิดกัน และริดรอนสิทธิของประชาชน

นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย อภิปรายคัดค้านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราทั้ง 3 มาตราโดยระบุว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราว่าด้วยที่มาของสมาชิกวุฒิสภา ที่ให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งทั้งหมด 200 คนโดยเห็นว่า การเลือกตั้งจะทำให้ ผู้ลงสมัคร มีการอิงพรรคการเมือง หรือนักการเมืองในพื้นที่จะทำให้ไม่มีความเป็นกลางทางการเมือง  ซึ่งตามที่ในอดีตเคยเกิดมาแล้ว เมื่อปี 2548-2549 จนมีกระแสข่าวส่ามีการรวบอำนาจทางการเมือง และ สมาชิกวุฒิสภา มีการรับเงินเดือนจากพรรคการเมือง หรือนักการเมือง

ส่วนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 68 ว่าด้วยเรื่องพิทักษ์รัฐธรรมนูญในการใช้สิทธิ์ของประชาชน นายบุญจง ระบุว่า แต่เดิมที่มีทางเลือกให้ประชนชนในการร้องเรียนทั้งต่อ อัยการสูงสุด และศาลรัฐธรรมนูญ ถ้ามีการแก้ไขมาตราดังกล่าวจะถือเป็นการริดรอนสิทธิ ของประชาชนในการร้องเรียนต่อคณะบริหารประเทศ

ทั้งนี้ นายบุญจงระบุถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 190 ว่าด้วยการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศโดยไม่ต้องผ่านที่ประชุมรัฐสภา ถ้ามีการแก้มาจราดังกล่าวจะเป็นการปิดกั้นตัวแทนของประชาชน คือ ส.ส.ในรัฐสภา ซึ่งแต่เดิม ที่มีการผ่านที่ประชุมรัฐสภาไม่ได้เป็นการยุ่งยากในการดำเนินการ เนื่องจากในรัฐธรรมนูญได้ระบุอย่างชัดเจนว่าให้มีการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน จึงไม่เป็นการทำให้มีความล่าช้า หรือยุ่งยาก ซึ่งที่ผ่านมามีการยื่นเรื่องพิจารณาสัญญาต่างๆ ในรัฐสภา ผ่านหมดทุกเรื่อง


กลับขึ้นด้านบน