นักวิชาการยานยนต์ เผยวิศวกรไทยเตรียมผลิตรถไฮบริด ลดใช้พลังงานเทียบเท่าน้ำมันดิบ

นักวิชาการยานยนต์ เผยวิศวกรไทยเตรียมผลิตรถไฮบริด ลดใช้พลังงานเทียบเท่าน้ำมันดิบ

นักวิชาการยานยนต์ เผยวิศวกรไทยเตรียมผลิตรถไฮบริด ลดใช้พลังงานเทียบเท่าน้ำมันดิบ

รูปข่าว : นักวิชาการยานยนต์ เผยวิศวกรไทยเตรียมผลิตรถไฮบริด ลดใช้พลังงานเทียบเท่าน้ำมันดิบ

นักวิชาการยานยนต์ เผยวิศวกรไทยเตรียมผลิตรถไฮบริด ลดใช้พลังงานเทียบเท่าน้ำมันดิบ วันที่ 29 เม.ย2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มจธ.ได้จัดสัมนา อนาคตของยานยนต์ไฮบริดและไฟฟ้าในประเทศไทย ? ในงานมอเตอร์โชว์ 2013 เพื่อเป็นการวางเเผนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยียานยนต์ไฮบริด อีก 20 ปีข้างหน้า โดยตั้งเป้าหมายลดใช้พลังงาน 20% หรือ 30,000 กิโลตัน และภาคขนส่งลดลง 44% หรือ 13,300 กิโลตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ถือเป็นการใช้พลังงานสัดส่วนที่น้อยมากเพียง 2%

 ผศ.ดร. ยศพงษ์ ลออนวล อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มจธ. กล่าวว่า ภาครัฐได้เสนอแผนอนุรักษ์พลังงานอีก 20 ปี โดยตั้งเป้าหมายลดใช้พลังงาน 20 เปอร์เซ็นต์ หรือ 30,000 กิโลตัน และภาคขนส่งลดลง 44 เปอร์เซ็นต์หรือ 13,300 กิโลตันเมื่อเทียบเท่าน้ำมันดิบ รัฐจึงวางแผนนโยบายส่งเสริมยานยนต์ไฮบริดและไฟฟ้า เนื่องเป็นการลดพลังงานได้ตามเป้าหมาย ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้า 1 ล้านคัน เมื่อประจุไฟฟ้าพร้อมกันจะใช้ไฟฟ้า 1,600 เมกะวัตต์ ถือเป็นสัดส่วนการใช้พลังงานที่น้อยมากเพียง  2% ของแผนกำลังการผลิตไฟฟ้าในปีอีก 20 ปี เพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงาน

 
ทั้งนี้ รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มจธ. กล่าวถึงผลกระทบด้านอุตสาหกรรม ยังมีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี เช่นในอีก 3 ปีข้างหน้า รัฐมีแผนการคิดคำนวณภาษีรถยนต์สรรพสามิต พิจารณาจากการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้การขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐเพียงอย่างเดียว แต่เป็นต้องไปตามกลไกการตลาดด้วย 
 
ขณะที่ ดร.พีระวัฒน์ สายสิริรัตน์ นักวิจัยร่วมจาก FIBO มจธ.  คาดการณ์ว่า ไม่ต้องกังวลว่าไฟฟ้าจะไม่เพียงพอ อนาคตหากมีรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า  9.2 ล้านคัน และรถยนต์ไฟฟ้าสะสมถึง 1.1 ล้านคัน ใช้พลังงานทั้งหมด 6,000 กิกกะวัตต์/ชั่วโมง ไม่ถึง 2% พบว่า สามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 3,300 กิโลตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 9.8 ล้านตัน เทียบกับการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 50.65 ล้านตัน ในปี ค.ศ. 2008
 


กลับขึ้นด้านบน