แพทย์จ.หนองคาย ลาออกรับไม่ได้การใช้ P4P - ลดเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย

แพทย์จ.หนองคาย ลาออกรับไม่ได้การใช้ P4P - ลดเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย

แพทย์จ.หนองคาย ลาออกรับไม่ได้การใช้ P4P - ลดเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย

รูปข่าว : แพทย์จ.หนองคาย ลาออกรับไม่ได้การใช้ P4P - ลดเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย

แพทย์จ.หนองคาย ลาออกรับไม่ได้การใช้ P4P - ลดเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย พญ.สุกัญญา สิงห์ตระกูล แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาล โดยให้เหตุผลว่า ไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขการลดเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และใช้ P4P มาทดแทน เพราะทำให้เกิดความไม่มั่นคงต่อการรับราชการ จึงขอลาออกตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 21 มี.ค.ที่ผ่านมา พญ.สุกัญญา สิงห์ตระกูล แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย เคยให้สัมภาษณ์ทีมข่าวไทยพีบีเอส ว่าความสุขกับการทำงานตลอด 4 ปีในโรงพยาบาลชุมชน แต่การปรับลดค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย มาเป็นจ่ายตามภาระงาน เป็นการลดทอนขวัญกำลังใจและการดูแลผู้ป่วยไม่สามารถตีค่าเพื่อเก็บคะแนนได้ มันจึงเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ พญ.สุกัญญา ตัดสินใจลาออก

การลาออกของแพทย์หญิงสุกัญญา เป็น 1ในแพทย์ 146 คนที่แสดงเจตจำนงคัดค้านการปรับค่าตอบแทน P4P ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม 2556 แต่นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.กระทรวงสาธารณสุข ปฏิเสธว่า ตัวเลขของแพทย์ที่ลาออก เป็นเรื่องปกติของทุกๆปี แต่หนังสือลาออกฉบับดังกล่าว ก็ระบุถึงสาเหตุอย่างชัดเจน แม้รัฐมนตรีจะอ้างว่า ยังไม่สามารถประเมินถึงสาเหตุการลาออกของแพทย์ได้

การคัดค้านปรับลดค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น เมื่อแพทย์ชนบท 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และแพทย์ชนบทภาคใต้ตอนบน 9 จังหวัด ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืน ไม่เห็นด้วย เช่น ประกาศไม่ร่วมกิจกรรมของกระทรวงสาธารณสุขในทุกระดับ ไม่ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางค่าตอบแทน P4P ร่วมกันลงรายชื่อเสนอวุฒิสภาถอดถอนนพ.ประดิษฐ จากตำแหน่งรัฐมนตรี และจัดบอร์ดให้ความกับประชาชนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขณะที่นักศึกษาแพทย์ ทันตแพย์ เภสัชกร จบใหม่ ที่เตรียมไปใช้ทุนในวันพรุ่งนี้ (2 เม.ย.) มึความเห็นตรงกันว่า การทำการรักษาไม่เหมาะที่จะคิดเป็นคะแนน และหากปรับมาใช้ค่าตอบแทนแบบ P4P อาจทำให้แพทย์มุ่งทำงานเพื่อรายได้มากขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับคนไข้จะลดลง

ขณะนี้แพทย์ชนบท เดินหน้าคัดค้านการทำ P4P ในโรงพยาบาลชุมชนและเตรียมทำความเจ้าใจกับสมาชิกแพทย์ชนบทและบุคคลากรที่ปฏิบัติงานถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างแรงกระเพื่อมให้เห็นถึงผลเสียที่จะตามมา ขณะที่ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้เร่งทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายในพื้นที่ ผ่านผู้ตรวจราชการกระทรวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ไปยังโรงพยาบาลในสังกัดทุกระดับ หวังลดแรงกระเพื่อมที่เกิดขึ้น


กลับขึ้นด้านบน