รัฐบาลเตรียมจัดฉลอง 100 พระชันษา "สมเด็จพระสังฆราช" พร้อมตราสัญลักษณ์

รัฐบาลเตรียมจัดฉลอง 100 พระชันษา "สมเด็จพระสังฆราช" พร้อมตราสัญลักษณ์

รัฐบาลเตรียมจัดฉลอง 100 พระชันษา "สมเด็จพระสังฆราช" พร้อมตราสัญลักษณ์

รูปข่าว : รัฐบาลเตรียมจัดฉลอง 100 พระชันษา "สมเด็จพระสังฆราช" พร้อมตราสัญลักษณ์

รัฐบาลเตรียมจัดฉลอง 100 พระชันษา

 คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 100 ปี 3 ตุลาคม 2556 ประกาศให้วันที่ 21 เม.ย.-31 ธ.ค.นี้ ดำเนินการจัดงานฉลองพระชันษา เพื่อเผยแพร่พระประวัติ พระศาสนกิจ และพระเกียรติคุณ และได้กำหนดชื่อการจัดงานฉลองว่า “งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556”  โดยจะมีการฉายพระประวัติ พระศาสนกิจ และพระเกียรติคุณ พร้อมเห็นชอบตราสัญลักษณ์งาน โดยสมเด็จพระสังฆราช จะทรงมีพระชันษา 100 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 เป็นมหามงคลสมัยพิเศษ และให้วันที่ 21 เม.ย. 2556 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชฯ และเป็นวันครบ 2 รอบ หรือ 24 ปี แห่งการได้รับพระราชทานสถาปนา

       
 ทั้งนี้ รัฐบาลเชิญชวนทุกภาคส่วน ประดับธงตราสัญลักษณ์  ช่วงของการจัดงาน โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่หากการขอใช้ตราสัญลักษณ์เพื่อการประดับในสิ่งของหรือสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะเป็นการถาวร ซึ่งอาจจะเพื่อการค้าหรือไม่ก็ตาม ต้องส่งเรื่องให้วัดบวรนิเวศวิหารพิจารณาอนุญาตก่อน


กลับขึ้นด้านบน