บุคลากรทางการแพทย์ลาออกประท้วง "ปรับเบี้ยเลี้ยง" กว่า 100 คนแล้ว

บุคลากรทางการแพทย์ลาออกประท้วง "ปรับเบี้ยเลี้ยง" กว่า 100 คนแล้ว

บุคลากรทางการแพทย์ลาออกประท้วง "ปรับเบี้ยเลี้ยง" กว่า 100 คนแล้ว

รูปข่าว : บุคลากรทางการแพทย์ลาออกประท้วง "ปรับเบี้ยเลี้ยง" กว่า 100 คนแล้ว

บุคลากรทางการแพทย์ลาออกประท้วง การปรับเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนบุคคลากรกระทรวงสาธารณสุขจากเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายมาเป็นการจ่ายตามภาระงาน หรือ พีฟอร์พี ซึ่งกลุ่มแพทย์ที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้ ระบุผลกระทบแรงจูงใจให้แพทย์ทำงานอยู่ในท้องถิ่น และเริ่มมีปัญหาบุคคลากรแพทย์ในท้องถิ่นลาออกแล้วถึง 146 คน เพื่อคัดค้านการจ่ายค่าตอบแทนแบบ พีฟอร์พี

โดย 1 ใน 146 คน คือ พญ.สุกัญญา สิงห์ตระกูล แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย ที่ให้เหตุผลว่าการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ลดทอนกำลังใจ เกิดความไม่มั่นคงต่อการรับราชการ และทำให้การดูแลผู้ป่วยไม่สามารถตีค่าเพื่อเก็บคะแนนได้

   

ซึ่งนพ.วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย ระบุยังคาดการณ์ไม่ได้ว่า จะมีบุคคลากรแพทย์ของโรงพยาบาลคนไหนจะลาออกหรือไม่ โดยเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย ขณะนี้ ยังไม่มีรายละเอียดของการปฏิบัติใด ๆ ลงมาทั้งสิ้น แต่คาดการณ์ถึงผลกระทบต่อคุณภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วย และการไม่มีแพทย์อยากทำงานในโรงพยาบาลระดับชุมชน

แม้บุคคลากรทางการแพทย์จะระบุเหตุผลการลาออกเพื่อคัดค้านการจ่ายค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายตามภาระงาน แต่นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุข ยืนยันว่า ยังไม่สามารถประเมินสาเหตุการลาออกที่ชัดเจนได้ เพราะแต่ละปีจะมีการลาออกจากระบบ เพื่อศึกษาต่อ โอนสังกัดหน่วยงานอื่น และประกอบภารกิจส่วนตัว


กลับขึ้นด้านบน