"นิคม" ยันนั่งประธานการประชุม "แก้รธน." ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

"นิคม" ยันนั่งประธานการประชุม "แก้รธน." ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

"นิคม" ยันนั่งประธานการประชุม "แก้รธน." ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

รูปข่าว : "นิคม" ยันนั่งประธานการประชุม "แก้รธน." ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

"นิคม" ทำหน้าที่ประธานการประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยืนยันมีสิทธิเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ย้ำไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม  โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายวิรัช ร่มเย็น ส.ส.ระนอง พรรคประชาธิปัตย์ ประท้วงนายนิคมให้ไตร่ตรองการทำหน้าที่

โดยนายนิคม ชี้แจงว่า ได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญทุกขั้นตอน และใช้เอกสิทธิในการเสนอกฎหมาย ยืนยันว่า ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมือง และการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา 190 และ 237 เพราะทั้ง 2 มาตรานั้นถือว่า เป็นจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ข้อบังคับการประชุมและรัฐธรรมนูญก็ไม่มีข้อห้ามให้ผู้เสนอร่างกฎหมายห้ามปฏิบัติหน้าที่ และยืนยันว่าในการลงมติรับหลักการวาระแรกงดออกเสียง
         
จากนั้น จึงเข้าสู่วาระการประชุม โดยน.ส.รสนา โตสิตระกูล ส.ว.กรุงเทพมหานคร อภิปรายไม่เห็นด้วยในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 3 ฉบับ โดยเฉพาะมาตรา 68 เพราะเชื่อว่าการแก้ไขมาตรานี้ื เพื่อมุ่งไปสู่การลงมติวาระ 3 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 ที่ค้างอยู่ในการพิจารณาของรัฐสภา เพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ


กลับขึ้นด้านบน