ส.ว.ร้องศาลรัฐธรรมนูญ คุ้มครองชั่วคราวระงับแก้ รธน. มาตรา 68,237

ส.ว.ร้องศาลรัฐธรรมนูญ คุ้มครองชั่วคราวระงับแก้ รธน. มาตรา 68,237

ส.ว.ร้องศาลรัฐธรรมนูญ คุ้มครองชั่วคราวระงับแก้ รธน. มาตรา 68,237

รูปข่าว : ส.ว.ร้องศาลรัฐธรรมนูญ คุ้มครองชั่วคราวระงับแก้ รธน. มาตรา 68,237

ส.ว.ร้องศาลรัฐธรรมนูญ คุ้มครองชั่วคราวระงับแก้ รธน. มาตรา 68,237 สมชาย แสวงการ ส.ว.สรรหา คัดค้านแก้ไขรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับ พร้อมฟ้องศาลรัฐธรรมนูญให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวระงับรัฐสภายุติกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

นายสมชาย แสวงการ ส.ว.สรรหา อภิปรายคัดค้านการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญรายมาตรา จำนวน 3 ฉบับ โดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 68 ที่ระบุว่า "ให้สิทธิประชาชนในการฟ้องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง เมื่อพบเห็นบุคคลมีกระทำอาจที่เข้าข่ายการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย" ซึ่งการแก้รัฐธรรมนูญอาจเป็นการริดรอนสิทธิของประชาชนซึ่งอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญฉบับปี 50 ที่เดิมให้สิทธิประชาชนสามารถยื่นเรื่องผ่านอัยการและผ่านศาลรัฐธรรมนูญได้ หากพบเห็นการกระทำดังกล่าว

ทั้งนี้ นายสมชาย ยังระบุว่า ได้ไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ระงับกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และศาลรับคำร้องแล้ว โดยให้นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา และพวกรวม 302 คนที่ร่วมลงชื่อในการเสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 68,มาตรา 237 ยกเลิกการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  รวมถึงเสนอให้ยุบพรรคการเมืองของ ส.ส.ที่ร่วมลงชื่อเนื่องจากการกระทำการขัดรัฐธรรมนูญ และขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้รัฐสภายุติการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทันที จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วเสร็จ


กลับขึ้นด้านบน