อินโดนีเซีย-ออสเตรเลีย ร่วมจัดประชุมต่อต้านลักลอบค้ามนุษย์

อินโดนีเซีย-ออสเตรเลีย ร่วมจัดประชุมต่อต้านลักลอบค้ามนุษย์

อินโดนีเซีย-ออสเตรเลีย ร่วมจัดประชุมต่อต้านลักลอบค้ามนุษย์

รูปข่าว : อินโดนีเซีย-ออสเตรเลีย ร่วมจัดประชุมต่อต้านลักลอบค้ามนุษย์

อินโดนีเซีย-ออสเตรเลีย ร่วมจัดประชุมต่อต้านลักลอบค้ามนุษย์ รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลียเป็นประธาน ประชุมต่อต้านการลักลอบค้ามนุษย์ บนเกาะบาหลี โดยอินโดนีเซียและออสเตรเลีย จะพัฒนาการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศ

รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลียเป็นประธานร่วมในการประชุมต่อต้านการลักลอบค้ามนุษย์ บนเกาะบาหลีของอินโดนีเซีย โดยมีผู้แทนจาก 55 ประเทศร่วมประชุมเพื่อผลักดันกระบวนการบาหลี ที่ริเริ่มขึ้นเมื่อ 2 ปีก่อน เพื่อยับยั้งการไหลทะลักของผู้ย้ายถิ่นที่มีขบวนการค้ามนุษย์อยู่เบื้องหลัง โดยอินโดนีเซียและออสเตรเลีย จะพัฒนาการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศ เพราะอินโดนีเซียเป็นประเทศทางผ่านของผู้ย้ายถิ่น ส่วนออสเตรเลียเป็นจุดหมายปลายทาง ซึ่งมักเกิดเหตุผู้ย้ายถิ่นสูญหายไปในทะเลระหว่าง 2 ประเทศ เนื่องจากเรือเก่า และขาดแคลนเสบียงอาหาร


กลับขึ้นด้านบน