ส.ส.ประชาธิปัตย์ หวั่นแก้รัฐธรรมนูญจะเป็นการเพิ่มอำนาจให้ฝ่ายบริหารมากเกินไป

ส.ส.ประชาธิปัตย์ หวั่นแก้รัฐธรรมนูญจะเป็นการเพิ่มอำนาจให้ฝ่ายบริหารมากเกินไป

ส.ส.ประชาธิปัตย์ หวั่นแก้รัฐธรรมนูญจะเป็นการเพิ่มอำนาจให้ฝ่ายบริหารมากเกินไป

รูปข่าว : ส.ส.ประชาธิปัตย์ หวั่นแก้รัฐธรรมนูญจะเป็นการเพิ่มอำนาจให้ฝ่ายบริหารมากเกินไป

ส.ส.ประชาธิปัตย์ หวั่นแก้รัฐธรรมนูญจะเป็นการเพิ่มอำนาจให้ฝ่ายบริหารมากเกินไป นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายคัดค้านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา ระบุว่าเป็นการเพิ่มดุลอำนาจให้แก่ฝ่ายบริหาร

นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฎ์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายไม่รับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเพิ่มเติมรายมาตรา พ.ศ......... เพื่อไม่ให้อำนาจรัฐเกินขอบเขต เพื่อมีการถ่วงดุลอำนาจมซึ่งในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราฉบับนี้ีการเพิ่มดุลอำนาจให้กับฝ่ายบริหารเพิ่มมากขึ้น ส่วนกรณีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราว่าด้วยที่มาของสมาชิกวุฒิสภา ที่จะให้มีที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด หวั่นจะเกิดภาวะสภาทาส อย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีต จึงแนะนำว่า สมาชิกสุฒิสภาที่ไม่ต้องการเว้นวรรคทางการเมือง 1 วาระ ให้ลงสังกัดพรรคการเมืองและลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแทน ซึ่งสามารถลงเลือกตั้งได้หลายวาระติดต่อกันโดยไม่ต้องเว้นวรรค

ส่วนร่างแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญมาตรา 190 ว่าด้วยการทำสนธิสัญญากับต่างประเทศ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ระบุว่า จะเป็นการเพิ่มอำนาจให้กับฝ่ายบริหาร เนื่องจากผู้มีอำนาจในอดีตหาผลประโยชน์ส่วนตัวกับสนธิสัญญากับประเทศเพื่อนบ้าน หวั่นถ้ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าว จะทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โดยที่สภาจะไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบ และอาจจะทำให้เกิดการรัฐประหารอีกครั้ง


กลับขึ้นด้านบน