เครือข่ายแรงงานเตรียม "คัดค้าน" มติสภา หลังไม่รับร่างกฎหมายประกันสังคมของปชช.

เครือข่ายแรงงานเตรียม "คัดค้าน" มติสภา หลังไม่รับร่างกฎหมายประกันสังคมของปชช.

เครือข่ายแรงงานเตรียม "คัดค้าน" มติสภา หลังไม่รับร่างกฎหมายประกันสังคมของปชช.

รูปข่าว : เครือข่ายแรงงานเตรียม "คัดค้าน" มติสภา หลังไม่รับร่างกฎหมายประกันสังคมของปชช.

เครือข่ายแรงงานเตรียม ในวันที่ 3 เมษายน 2556 ที่มีการประชุมร่วมสองสภาพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเป็นวันสุดท้าย และร่างกฎหมายอื่นๆ เครือข่ายแรงงานได้นัดชุมนุมที่หน้ารัฐสภา เพื่อคัดค้านกรณีที่สภาฯไม่รับร่างกฎหมายประกันสังคมฉบับที่ประชาชนร่วมกันลงชื่อเสนอ ที่เน้นให้เกิดความเป็นอิสระของสำนักงานประกันสังคม

น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวถึง กรณที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่รับร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมที่เสนอโดยประชาชนนั้น เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า สภาฯชุดนี้ไม่ให้ความสำคัญ และไม่ยอมรับในสิทธิและกฎหมายของภาคประชาชน จึงขอปฏิเสธการเป็นตัวแทนภาคประชาชนเข้าไปนั่งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม ในวาระที่ 2 เพราะไม่ใช่ร่างพ.ร.บ.ฉบับของภาคประชาชน จึงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเข้าไปเป็นกรรมาธิการ

สำหรับร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับประชาชน 14,264 รายชื่อ ถูกบรรจุวาระการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรมาตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2554 ขณะที่ร่างพ.ร.บ.ของคณะรัฐมนตรีและร่างของนายเรวัต อารีรอบ ส.ส.ภูเก็ต พรรคประชาธิปัตย์ ที่สภาเห็นชอบรับหลักการวาระ1 ไปแล้วเพิ่งเสนอเข้าสภาเมื่อต้นปีมานี้

ทั้งนี้ สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ประชาชน 14,264 คนร่วมลงชื่อนั้น จะมีความเป็นอิสระของสำนักงานประกันสังคม มีเลขาธิการ ที่มาจากการเลือกตั้ง ไม่ใช่เป็นข้าราชการเช่นปัจจุบัน รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นมืออาชีพ ปราศจากกลุ่มผลประโยชน์ และมีการเลือกตัวแทนแรงงาน เพื่อเข้ามาเป็นตัวแทนของแรงงานได้อย่างแท้จริง


กลับขึ้นด้านบน