ได้ข้อยุติปัญหาสมาคมยิงปืนฯ

ได้ข้อยุติปัญหาสมาคมยิงปืนฯ

ได้ข้อยุติปัญหาสมาคมยิงปืนฯ

รูปข่าว : ได้ข้อยุติปัญหาสมาคมยิงปืนฯ

ได้ข้อยุติปัญหาสมาคมยิงปืนฯ ปัญหาในสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยได้ข้อยุติแล้ว หลังการเจรจากว่า 5 ชั่วโมง

เมื่อวานนี้ ที่อาคารรัฐสภา 2 นางนฤมล ศิริวัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการกฤหมาย สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ด้านการกีฬาในคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ได้มีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยทั้ง 4 ฝ่ายคือ น.ส.จันทรัศม์ เธียรฐิติรัช รักษาการรองเลขาธิการสมาคมยิงปืน, นายธิปรัฐ กาฐจนสุวรรณ, นายมนตรี ไชยพันธุ์ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และตัวแทนของผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ปกครองของนักกีฬายิงปืน มาร่วมหารือ เพื่อหาข้อยุติความขัดแย้งของสมาคมยิงปืน ซึ่งจากการหารือกันกว่า 5 ชั่วโมง ปรากฏว่า ทุกฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงในการไกล่เกลี่ยปัญหา โดยทั้ง 4 ฝ่ายได้ร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงรวมทั้งสิ้น 4 ข้อ คือ

1. สมาคมยินยอมถอนฟ้องคดีปกครอง 2. นายอธิปรัฐ กาญจนสุวรรณ ยินยอม และไม่ติดใจดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการเพิกถอนของนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร และไม่ขัดขวางการดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่

3. นายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครจะดำเนินการเพิกถอนการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬายิงปืนและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ตามที่ปรากฏรายงานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการกฎหมาย สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ด้านการกีฬา และ 4.ทุกฝ่ายมีมติเห็นชอบให้ กกท.เป็นผู้กำกับดูแลการเลือกตั้งนายกสมาคมยิงปืนฯ

ทั้งนี้ ปัญหาสมาคมยิงปืนฯเกิดขึ้นจากการที่นายอธิปรัฐ ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมยิงปืน แต่ไม่ได้รับการรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย เนื่องจากมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติสมาชิกที่ลงคะแนนเสียง จนเป็นเหตุให้ นพ.เอาชัย กาญจนพิทักษ์ ร้องต่อศาลปกครองให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวการจดทะเบียนสมาคมของนายอธิปรัฐ และเป็นปัญหาความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานกว่า 3 ปี

ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รัฐมนตรีว่าการคนใหม่แทนที่นายชุมพล ศิลปอาชา ที่ถึงแก่อนิจกรรม โดยเมื่อวานนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน