กกต. กำหนด 26 มิ.ย. วันเลือกตั้งล่วงหน้า

กกต. กำหนด 26 มิ.ย. วันเลือกตั้งล่วงหน้า

กกต. กำหนด 26 มิ.ย. วันเลือกตั้งล่วงหน้า

รูปข่าว : กกต. กำหนด 26 มิ.ย. วันเลือกตั้งล่วงหน้า

กกต. กำหนด 26 มิ.ย. วันเลือกตั้งล่วงหน้า

กกต.กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนเป็นวันไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ซึ่งผู้ที่ไม่สามารถไปเลือกในวันที่ 3 ก.ค. ได้ ต้องไปยื่นคำร้อง ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 13-17 มิ.ย. ที่สำนักงานเขต หรือ สำนักทะเบียนที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
วันที่ 26 มิถุนายน กกต.กำหนดให้เป็นวันไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า การเลือกตั้งครั้งนี้ กำหนดการใช้สิทธิ เลือกตั้งล่วงหน้าเพียงวันเดียว ซึ่งผู้ที่ไม่สามารถไปเลือกในวันที่ 3 ก.ค. ได้ ต้องไปยื่นคำร้อง ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 13-17 มิ.ย. ที่สำนักงานเขต หรือ สำนักทะเบียนที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ต้องมีเอกสารหลักฐานที่สามารถแสดงได้ว่าไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งจริงได้

ส่วนผู้ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกประเทศต้องแจ้งความประสงค์ที่สถานทูต หรือสถานกงสุลประจำประเทศนั้น ๆ โดยปัจจุบัน มีคนไทยในต่างประเทศอาศัยอยู่ทั่วโลกประมาณ 1 ล้านคน และขณะนี้มีคนไทยไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเพิ่มเป็น 120,000 คนแล้ว

ไทยพีบีเอส ทำการสำรวจความเห็นประชาชน ในเขตบางกะปิ ซึ่งเป็นเขตที่มีประชาชน มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดจำนวนมาก เพราะมีสถานประกอบการและสถาบันการศึกษาใหญ่หลายแห่ง สำนักงานเขตจึงรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลเรื่องการเลือกตั้งให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ

ด้าน น.ส.กนกวรรณ ศรีสุวรรณ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า เคยใช้สิทธิเลือกตั้งมาแล้ว แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่สะดวกไปเลือกตั้งในวันที่ 3 กรกฎาคม เพราะไม่สามารถหยุดทำงานได้ ทำให้ต้องยื่นลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ที่ทางมหาวิทยาลัย อำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่ไว้ให้

ขณะที่นายเทียนศักดิ์ ปัญญาศานติ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อายุ 18 ปี ซึ่งตามที่เป็นการใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า เพราะไม่สามารถไปเลือกตั้งในวันจริงได้ ซึ่งขั้นตอนการลงทะเบียนอาจทำให้ยุ่งยาก แต่เมื่อได้รับฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่เขตบางกะปิ ทำให้เข้าใจขั้นตอนได้มากขึ้น

ส่วน น.ส.จิตราภรณ์ อ้อยงาม พนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง กล่าวว่า เบื่อเรื่องการเมือง โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ ยื่นขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า และหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นักการเมือง จะเข้ามาแก้ปัญหาปากท้อง
ทั้งนี้ เขตบางกะปิ เป็นพื้นที่ชุมชน และเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ และสถานประกอบการหลายแห่ง ประชากรมีความหลากหลายทั้งอายุ และอาชีพ แต่สถิติผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า อยู่ในอันดับแรก โดยการเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ.2550 มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 90,000 คน เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวและเห็นความสำคัญของสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทย


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน