ภัยแล้งกระทบราคาผัก "ปรับขึ้นเท่าตัว"-เกษตรและสหกรณ์ ยันน้ำในเขื่อนพอใช้ช่วงแล้ง

ภัยแล้งกระทบราคาผัก "ปรับขึ้นเท่าตัว"-เกษตรและสหกรณ์ ยันน้ำในเขื่อนพอใช้ช่วงแล้ง

ภัยแล้งกระทบราคาผัก "ปรับขึ้นเท่าตัว"-เกษตรและสหกรณ์ ยันน้ำในเขื่อนพอใช้ช่วงแล้ง

รูปข่าว : ภัยแล้งกระทบราคาผัก "ปรับขึ้นเท่าตัว"-เกษตรและสหกรณ์ ยันน้ำในเขื่อนพอใช้ช่วงแล้ง

ภัยแล้งกระทบราคาผัก ภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตทางเกษตรกรลดลงกว่าครึ่งหนึ่ง และราคาผักบางชนิดปรับสูงขึ้นกว่าเท่าตัว ซึ่งผู้ค้าหลายรายคาดว่าราคาจะยังสูงขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้

จากการสำรวจราคาผักสดในตลาดค้าส่งค้าปลีก ย่านกรุงเทพและปริมณฑล พบว่า ราคาผักใบหลายชนิดปรับสูงขึ้นกว่าเท่าตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เช่น ผักชีราคาขายปลีก ปรับจากกิโลกรัมละ50 บาท เป็น120 ต้นหอม ปรับจากกิโลกรัมละ50บาท เป็น100บาท และมะนาว ขนาดจัมโบ้ ปรับจากผลละ 8 บาทเป็น 10-11บาท

ผู้ค้าหลายรายระบุตรงกันว่าเกิดจากภาวะแล้ง ทำให้ผลผลิตผักเข้าสู่ตลาดน้อย และคาดว่าราคาผักจะยังปรับราคาสูงขึ้นอีก จนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้ ขณะที่นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังยืนยันว่า น้ำต้นทุนในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำของประเทศยังมีเพียงพอใช้ตลอดช่วงฤดูแล้งในอีก 1-2เดือน

ทั้งนี้ กรมชลประทาน กำหนดแผนการใช้น้ำทั้งประเทศในช่วงฤดูแล้งรวมกว่า 23,000 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยได้จัดสรรน้ำไปแล้วรวม 17,000 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 74 ของปริมาณน้ำ สำหรับภัยแล้งตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงขณะนี้ ภาคการเกษตรได้รับผลกระทบรวม 1,202 ไร่ ด้านประมงเสียหาย 1,121 ไร่


กลับขึ้นด้านบน