กสทช.แจงเกณฑ์ประมูลทีวีดิจิตอล ให้ผู้ประกอบการสื่อ

กสทช.แจงเกณฑ์ประมูลทีวีดิจิตอล ให้ผู้ประกอบการสื่อ

กสทช.แจงเกณฑ์ประมูลทีวีดิจิตอล ให้ผู้ประกอบการสื่อ

รูปข่าว : กสทช.แจงเกณฑ์ประมูลทีวีดิจิตอล ให้ผู้ประกอบการสื่อ

กสทช.แจงเกณฑ์ประมูลทีวีดิจิตอล ให้ผู้ประกอบการสื่อ การเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอล ที่กสทช.กำหนดให้เปิดประมูลช่องรายการกลุ่มธุรกิจ 24 ช่อง วันนี้ทาง กสทช.ได้เชิญผู้ประกอบการที่สนใจมารับฟัง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการประมูล ขณะที่ผลศึกษาจากราคาตั้งต้นการประมูลตามสูตรใหม่ ยังไม่เสร็จ

ผู้ประกอบการจากทุกกลุ่มในกิจการสื่อ เช่น ฟรีทีวี, ทีวีดาวเทียม และเคเบิ้ลทีวี เช่น เนชั่น, แกรมมี่ ,อาร์เอส,เวิร์คพ้อยท์ ,สามารถ และไทยคม ที่สนใจเข้าร่วมประมูลช่องรายการในระบบดิจิตอลประเภทช่อง เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงต้นทุนการประกอบกิจการ และรายละเอียด กลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากตัวแทน กสทช. เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งการวางแผนธุรกิจ และเตรียมเงินการประมูล

โดยกสทช.กำหนดกรอบเบื้องต้นว่าจะเริ่มประมูลได้ในช่วงเดือนส.ค.-ก.ย.2556  และให้ผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประเด็นที่ กสทช.กำหนดประเภท ช่องรายการ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ช่องเด็กเยาวชนและครอบครัว 3 ช่อง, ช่องข่าว 7 ช่อง , ช่องรายการทั่วไป ภาพคมชัดปกติ 7 ช่อง และ ช่องรายการทั่วไป ภาพคมชัดสูง หรือไฮดิฟิเนชั่น 7 ช่อง โดยกำหนดห้ามคนที่จะประมูลช่องข่าวห้ามประมูลช่อง ไฮดิฟฟิเนชั่นด้วย

ซึ่งนายธวัชชัย จิตภาษ์นันท์ กรรมการ กสทช.ด้านเศรษฐศาสตร์ ห่วงว่าการเกิดการกระจุกตัวในการประมูล สำหรับราคาตั้งต้นการประมูล ตามรูปแบบเดิม ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยศึกษา พบว่า ราคา 1 ช่อง ไฮดิฟเนชั่น อยู่ที่ 2,000 ล้านเศษ ส่วนช่องทั่วไป เริ่มต้นที่ไม่เกิน 500 ล้านบาท ส่วนช่องเด็ก ไม่เกิน 100 ล้านบาท และช่องข่าวเริ่มต้นไม่เกิน 250 ล้านบาท แต่สำหรับผลศึกษาล่าสุดยังไม่เสร็จ

 

 


กลับขึ้นด้านบน