"ส.ส.ประชาธิปัตย์" เชื่อ แก้มาตรา 68 เปิดช่องทางให้แก้รธน.ทั้งฉบับ

"ส.ส.ประชาธิปัตย์" เชื่อ แก้มาตรา 68 เปิดช่องทางให้แก้รธน.ทั้งฉบับ

"ส.ส.ประชาธิปัตย์" เชื่อ แก้มาตรา 68 เปิดช่องทางให้แก้รธน.ทั้งฉบับ

รูปข่าว : "ส.ส.ประชาธิปัตย์" เชื่อ แก้มาตรา 68 เปิดช่องทางให้แก้รธน.ทั้งฉบับ

"อภิชาติ ศักดิเศรษฐ์" ส.ส.ประชาธิปัตย์ อภิปรายค้านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ รายมาตรา ทั้ง 3 มาตรา เชื่อ หากแก้มาตรา 68 จะเป็นการเปิดช่องทางให้แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ

นายอภิชาติ ศักดิเศรษฐ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายคัดค้านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราทั้ง 3 มาตรา โดยระบุถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 68 ว่าด้วยเรื่องพิทักษ์รัฐธรรมนูญในการใช้สิทธิ์ของประชาชน ว่า การแก้ไขมาตราดังกล่าว เพื่อเป็นการเปิดช่องทางให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ซึ่งไม่ได้ทำเพื่อความกระชับ และชัดเจนอย่างที่ผู้ยื่นร่างกล่าวอ้าง นอกจากนี้ยังถือเป็นการลดอำนาจของประขาชน

ขณะที่เห็นว่าเจตนาของมาตรา 237 ที่ว่าด้วยเรื่องการยุบพรรค คือ การนิรโทษกรรมผู้ที่เคยกระทำผิด ซึ่งตั้งสังเกตว่า หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารพรรคคือการควบคุมดูแล ส.ส.พรรค ไม่ให้กระทำความผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ และถ้ามีการแก้ไขแล้วหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารพรรคคืออะไร

ทั้งนี้ นายอภิชาติ ได้คัดค้านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 190 ว่าด้วยการทำสนธิสัญญากับต่างประเทศด้วย ซึ่งแต่เดิมมาตราดังกล่าว ระบุให้ประชาชนได้รับรู้ และมีส่วนร่วม ในการทำสนธิสัญญากับต่างประเทศ โดยชี้ว่า เป้าหมายของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าว คือ จะไม่ให้มีประชาชนเกี่ยวข้องในการทำสนธิสัญญา และไม่ต้องการความเห็นของประชาชน รวมถึงไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ โดยยึดเพียงแค่ผลประโยชน์ของตัวเอง

ส่วนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราว่าด้วยเรื่องที่มาของสมาชิกวุฒิสภา นายอภิชาติ ระบุว่า เห็นว่าส.ว.ควรมาจากการสรรหา มิใช่จากการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว เพราะหากมาจากการเลือกตั้งทั้ง 200 คนก็จะเป็นคนที่มาจากฐานเสียงของพรรคการเมือง ส่งผลให้ไม่มีความเป็นกลาง ทั้งนี้ ส.ว.เป็นกลุ่มนักการเมืองที่ประชาชนให้ความคาดหวังสูง โดยแนะนำว่า ส.ว.ทีมีจากการเลือกตั้งนั้น ประชาชนจะต้องสามารถตรวจสอบการทำงานได้ และให้มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี


กลับขึ้นด้านบน