"พม่า-กะเหรี่ยง" ร่วมหารือแนวทางปรองดองแห่งชาติ

"พม่า-กะเหรี่ยง" ร่วมหารือแนวทางปรองดองแห่งชาติ

"พม่า-กะเหรี่ยง" ร่วมหารือแนวทางปรองดองแห่งชาติ

รูปข่าว : "พม่า-กะเหรี่ยง" ร่วมหารือแนวทางปรองดองแห่งชาติ

กะเหรี่ยงเคเอ็นยูพร้อมตัวแทนกลุ่มองค์กรกะเหรี่ยงทั่วโลก กว่า 400 คน ประชุมร่วมกับตัวแทนรัฐบาลพม่า ตามแนวทางสร้างความปรองดองแห่งชาติ โดยที่ประชุม ไม่ต้องการแยกตัวออกจากพม่า แต่ผู้บริหารรัฐกะเหรี่ยงต้องเป็นชาวกะเหรี่ยง

ตัวแทนกะเหรี่ยงเคเอ็นยู และตัวแทนองค์กรชาวกะเหรี่ยง สัญชาติพม่า ทั่วโลก กว่า 400 คน ประชุมร่วมกับนายทุน อ่อง มิด รัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ดูแลรัฐกะเหรี่ยง พร้อมคณะ ภายใต้หัวข้อ "แนวทางสร้างความปรองดองแห่งชาติของรัฐบาลพม่า" ที่หอประชุมซวยกะบิ่น เมืองผาอ่าง ซึ่งเป็นเมืองหลวงรัฐกะเหรี่ยง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ คือ กะเหรี่ยงทุกกลุ่ม ต้องการให้นายกรัฐมนตรีของรัฐกะเหรี่ยง เป็นชาวกะเหรี่ยง ขณะเดียวกัน นายพาโด้มาน เย็ง หม่อง กรรมการบริหารสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง หรือ เคเอ็นยู แจ้งที่ประชุมว่า เคเอ็นยู ไม่ต้องการเป็นรัฐอิสระ แต่จะอยู่ร่วมกับทุกกลุ่มได้

สำหรับการประชุมระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงกับตัวแทนรัฐบาลพม่า ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 วัตถุประสงค์ให้กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง เสนอความต้องการผ่านตัวแทนรัฐบาลพม่า เพื่อให้รัฐบาลรับไปพิจารณา ที่จะสร้างสันติภาพอย่างแท้จริงในประเทศพม่า


กลับขึ้นด้านบน