นโยบายการศึกษาพรรคการเมือง

นโยบายการศึกษาพรรคการเมือง

นโยบายการศึกษาพรรคการเมือง

รูปข่าว : นโยบายการศึกษาพรรคการเมือง

นโยบายการศึกษาพรรคการเมือง

นโยบายด้านการศึกษาเป็นสิ่งที่แทบทุกพรรคหยิบยกมาพูดถึงในช่วงที่การเลือกตั้งใกล้เข้ามา ขณะที่นักวิชาการด้านการศึกษาเห็นว่ายังไม่มีพรรคไหนพูดถึงสิ่งที่จะเป็นหัวใจของการแก้ปัญหาการศึกษาไทย คือการกระจายอำนาจทางการศึกษาให้กับชุมชนท้องถิ่นช่วงเวลาที่ทุกพรรคการเมืองเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง นโยบายด้านการศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญที่แต่ละพรรคหวังดึงคะแนนจากผู้ปกครอง และเยาวชนที่มีสิทธิออกเสียง ซึ่งการยกระดับคุณภาพครูเป็นประเด็นหลักที่ 2 พรรคใหญ่เห็นตรงกัน โดยประชาธิปัตย์ เน้นสร้างแรงจูงใจ ดึงคนดี คนเก่งมาเป็นครู เพื่อไทยเสนอรื้อโครงสร้างผลิตครูใหม่ทั้งหมด เน้นคุณภาพแทนปริมาณ สำหรับการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ทางชาติไทยพัฒนามุ่งจัดหาสวัสดิการ เพิ่มทุนการศึกษา ส่วนประชาธิปัตย์ เน้นการสานต่อโครงการเรียนฟรี 15 ปี รวมทั้งดูแลเด็กพิการและด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษามากขึ้น ขณะที่เพื่อไทยเสนอโครงการแจกแทบเล็ตพีซีให้นักเรียนคนละ 1 เครื่อง
ด้านการอุดมศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกันที่เน้นการเพิ่มศักยภาพมหาวิทยาลัยให้เป็นตัวขับเคลื่อนประเทศ และเพิ่มโอกาสการศึกษา โดยเพื่อไทยเสนอยุทธศาสตร์คัดมหาวิทยาลัยหัวกะทิ สนับสนุนงบก้าวสู่ระดับโลก รับประกันเงินเดือนผู้จบปริญญาตรี 15,000 บาท ฝั่งประชาธิปัตย์ตั้งเป้าขยายผู้กู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา อีก 250,000 คน รวมทั้งการผลักดันงานวิจัยที่เป็นประโยชน์สู่การปฏิบัติ

ด้าน รศ.ประวิต เอราวรรณ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มองว่าที่ผ่านมาไทยใช้งบประมาณด้านการศึกษามากที่สุดในประเทศแถบเอเชีย แต่ผลสัมฤทธิ์ของเด็กไทยอยู่รั้งท้าย ซึ่งนโยบายที่แต่ละพรรคเสนอนั้นเหมือนส่งเสริมการขาย แต่ไม่สามารถลงลึกในเชิงคุณภาพได้จริง โดยสิ่งที่อยากเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาด้านการศึกษา รศ.ประวิต บอกว่าพรรคการเมืองควรให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจสู่โรงเรียนและชุมชน โดยกระทรวงศึกษาธิการควรลดบทบาท และหันไปสนับสนุนการศึกษาสู่ท้องถิ่นให้มากขึ้น
พงศ์เมธ ล่องเซ่ง ไทยพีบีเอส รายงาน


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน