ที่ประชุมเจซี ไทย-ลาว หารือพัฒนาพื้นที่ชายแดน-แก้ปัญหาหมอกควัน

ที่ประชุมเจซี ไทย-ลาว หารือพัฒนาพื้นที่ชายแดน-แก้ปัญหาหมอกควัน

ที่ประชุมเจซี ไทย-ลาว หารือพัฒนาพื้นที่ชายแดน-แก้ปัญหาหมอกควัน

รูปข่าว : ที่ประชุมเจซี ไทย-ลาว หารือพัฒนาพื้นที่ชายแดน-แก้ปัญหาหมอกควัน

ที่ประชุมเจซี ไทย-ลาว หารือพัฒนาพื้นที่ชายแดน-แก้ปัญหาหมอกควัน การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-ลาว ได้หารือการผลักดันโครงการความร่วมมือ 2 ประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ชายแดน รวมถึงให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันในภูมิภาค

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-ลาว หรือ เจซี ครั้งที่ 18 ที่อำเภอ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย และ นายทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศลาว ร่วมหารือและติดตามโครงการความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศในทุกด้าน

โดยที่ประชุมสนับสนุนการหารือจัดทำรายละเอียดตามแนวชายแดนไทย -ลาว รวม 14 จุด โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ชายแดนยกระดับจุดผ่อนปรนภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร

ส่วนโครงการพัฒนาเครือข่ายคมนาคมจะเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 เชียงของ-ห้วยทราย เพื่อเพิ่มมูลค่าการลงทุน รวมทั้งจะส่งเสริมการลงทุนด้วยการจัดงานแสดงสินค้าและจับคู่ทางธุรกิจ นอกจากนี้ที่ประชุมให้ความสำคัญต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยจะร่วมกันลดปัญหาหมอกควันในภูมิภาค

 


กลับขึ้นด้านบน