ดีเอสไอเตรียมเรียกผอ.องค์การเภสัชกรรมแจง กรณีสัญญาโรงงานผลิตวัคซีน

ดีเอสไอเตรียมเรียกผอ.องค์การเภสัชกรรมแจง กรณีสัญญาโรงงานผลิตวัคซีน

ดีเอสไอเตรียมเรียกผอ.องค์การเภสัชกรรมแจง กรณีสัญญาโรงงานผลิตวัคซีน

รูปข่าว : ดีเอสไอเตรียมเรียกผอ.องค์การเภสัชกรรมแจง กรณีสัญญาโรงงานผลิตวัคซีน

ดีเอสไอเตรียมเรียกผอ.องค์การเภสัชกรรมแจง กรณีสัญญาโรงงานผลิตวัคซีน ดีเอสไอ เตรียมเรียกผู้บริหารองค์การเภสัชกรรมมาชี้แจง เกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาและการจัดซื้อจัดจ้าง หลังพบประเด็นข้อสงสัย การตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และการจัดซื้อวัตถุดิบยาพาราเซตามอล

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ เปิดเผยว่า คดีมีข้อสงสัย คือ เหตุผลในการแก้ไขสัญญา โดยเฉพาะการแก้ไขเพิ่มเติมส่วนการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ว่า ได้มีการตกลงไว้ใน ทีโออาร์ ตั้งแต่การทำสัญญา หรือเป็นการแก้ไขสัญญาในภายหลัง
รวมทั้งการขยายระยะเวลาสัญญาให้กับผู้รับจ้างขององค์การเภสัชกรรมตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ได้ตั้งประเด็นการสอบสวน ในส่วนของขั้นตอนการประกวดราคาก่อสร้างอาคารต่างๆภายใต้งบประมาณ 321 ล้านบาท

ซึ่งองค์การเภสัชกรรมมีหนังสือเชิญให้ผู้เข้าร่วมเสนอราคา จำนวน 57 ราย มีผู้มาซื้อแบบจำนวน 10 ราย แต่มายื่นซองเอกสารด้านเทคนิครายเดียว คือ บริษัท เอ็ม แอนด์ ดับเบิ้นยู แซนเดอร์

และได้เจรจากับบริษัทฯ เพื่อลดราคาการก่อสร้างลง โดยไม่มีการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ใหม่ และให้บริษัทนี้เริ่มงานทันที ทั้งนี้จะเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสัญญา และผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป

ส่วนกรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูในตำแหน่งครูผู้ช่วย จะเชิญคณะกรรมการ 7 คน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อสอบ, การสุ่มข้อสอบ และคัดกรองข้อสอบ มาให้ข้อมูลสัปดาห์หน้า

 


กลับขึ้นด้านบน