ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนชายแดนไทย-กัมพูชา

ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนชายแดนไทย-กัมพูชา

ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนชายแดนไทย-กัมพูชา

รูปข่าว : ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนชายแดนไทย-กัมพูชา

ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนชายแดนไทย-กัมพูชา


แม้ว่าสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดสุรินทร์ จะคลี่คลาย แต่ไม่ได้หมายความว่า ปัญหาเขตแดนระหว่างสองประเทศจะยุติลงไปด้วย ไทยพีบีเอสได้ไปสำรวจแนวตะเข็บชายแดนไทย-กัมพูชา ตลอดระยะทาง 798 ตารางกิโลเมตร พบว่ายังมีหลายจุดที่เป็นปัญหา โดยเฉพาะด้านจังหวัดสระแก้ว ที่ยังมีพื้นที่ทับซ้อน และส่งผลกระทบต่อคนไทยที่อาศัยและทำกินอยู่บริเวณนั้น จากการประกาศกฎอัยการศึก
นายชาตรี เขียนโพธิ์ ชาวบ้านไร่ใหม่ หมู่ 8 ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นผู้หนึ่งที่เสียสิทธิ์ในการครอบครองและทำกินในที่ดินของตัวเอง เนื่องจาก ที่ดินกว่า 30 ไร่ของเขาอยู่บริเวณหลักเขตแดนที่ 49 ซึ่งยังอยู่ระหว่างการปักหลักเขตแดน และนี่เป็นสาเหตุทำให้ชาวบ้านไร่ใหม่กว่าครึ่งหมู่บ้านไม่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินรวม 11 แปลงพื้นที่กว่าสี่ร้อยไร่ อีกทั้งพื้นที่ที่อยู่ทางฝั่งไทยก็ยังไม่สามารถออกโฉนดได้เนื่องจากยังไม่มีข้อยุติเรื่องเขตแดน

จังหวัดสระแก้ว ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองกำลังบูรพา มีหลักเขตทั้งสิ้น 24 หลัก ตั้งแต่หลักที่ 28-51 โดยมีหลักเขตที่สมบูรณ์ 11 หลัก และสูญหาย 6 หลัก ทำให้เกิดปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในหลายจุดเนื่องจากทั้งไทย และกัมพูชาต่างถือแผนที่คนละฉบับ

ความไม่ชัดเจนของเขตแดนทำให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันหลายครั้ง ล่าสุด เมื่อต้นปีที่ผ่านมา เพิ่งเกิดเหตุการณ์คนไทย 7 คนถูกทหารกัมพูชาจับกุม ขณะพยายามเดินไปยังหลักเขตที่ 46 เหตุการณ์นี้ทำให้จังหวัดสระแก้วต้อง ประกาศกฎอัยการศึกในสี่พื้นที่ คือ อำเภอโคกสูง, อำเภอตาพระยา, อำเภออรัญประเทศ และอำเภอคลองหาด

ขณะที่ถนนศรีเพ็ญ ซึ่งเลาะเลียบไปตามแนวชายแดนตั้งแต่อำเภออรัญประเทศจนถึงอำเภอตาพระยา ระยะทางกว่าสามสิบกิโลเมตรถูกปิดตาย


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน