กรมสุขภาพจิต เผยสื่อออนไลน์ ทำให้วัยรุ่นไทยฆ่าตัวตายมากขึ้น

กรมสุขภาพจิต เผยสื่อออนไลน์ ทำให้วัยรุ่นไทยฆ่าตัวตายมากขึ้น

กรมสุขภาพจิต เผยสื่อออนไลน์ ทำให้วัยรุ่นไทยฆ่าตัวตายมากขึ้น

รูปข่าว : กรมสุขภาพจิต เผยสื่อออนไลน์ ทำให้วัยรุ่นไทยฆ่าตัวตายมากขึ้น

กรมสุขภาพจิต เผยสื่อออนไลน์ ทำให้วัยรุ่นไทยฆ่าตัวตายมากขึ้น กรมสุขภาพจิต เผยวัยรุ่นไทยฆ่าตัวตายสำเร็จมากขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหาสุขภาพจิต และการใช้สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น พร้อมแนะควรปรึกษาเพื่อน เพื่อหาวิธีแก้ปัญหา

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร ปฏิบัติหน้าที่รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า ช่วงปี 2550-2554  ประเทศไทยมีวัยรุ่นฆ่าตัวตายสำเร็จ เฉลี่ย 170 คนต่อปี โดยในปี 2554 พบว่า วัยรุ่นไทยระหว่างอายุ 15-19 ปี มีอัตราฆ่าตัวตายสำเร็จ อยู่ที่ 3.43 ต่อประชากร 100,000 คน ส่วนมากเป็นผู้ชาย ซึ่งฆ่าตัวตายด้วยวิธีผูกคอตายมากที่สุด ร้อยละ 75.29 รองลงมา คือ การกินยาฆ่าแมลง ร้อยละ 16.47

โดยมีสาเหตุมาจากปัญหาสุขภาพจิต เช่น ปัญหาการเรียน และสัมพันธภาพ ซึ่งสัญญาณเตือนที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ มีการสั่งเสีย หรือการเขียนจดหมายลาตาย, การตัดพ้อต่อว่า ,รู้สึกสิ้นหวัง หรือมีประวัติทำร้ายตนเอง ซึ่งวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตอย่างรวดเร็ว

สำหรับกรณีการใช้เทคโนโลยีหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการให้สัญญาณการฆ่าตัวตาย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร กล่าวว่า ปัจจุบันทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและง่าย แต่สื่อออนไลน์เปรียบเสมือนดาบสองคม ที่มีทั้งข้อดีและข้อเสีย คือเมื่อคนใช้สื่อออนไลน์จะทำให้ลืมสังคมรอบตัว และขาดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ทำให้หลายครั้งที่มีการประกาศฆ่าตัวตายผ่านสื่อออนไลน์ คนส่วนใหญ่จึงคิดว่าผู้เขียนข้อความเรียกร้องความสนใจ และเป็นเรื่องไร้สาระ ทำให้ช่วยเหลือไม่ทัน

นอกจากนี้พญ.พรรณพิมล เสนอวิธีการแก้ปัญหาการฆ่าตัวตายผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยการหยุดส่งต่อภาพซ้ำๆในโลกออนไลน์ เพื่อหยุดการกระตุ้นอารมณ์และความรู้สึกของคนที่อยู่ในภาวะไม่พร้อมให้เกิดการตัดสินใจเลียนแบบ รวมทั้งสร้างความสะเทือนใจให้กับญาติผู้สูญเสีย พร้อมแนะว่าหากไม่สบายใจ,วิตกกังวล หรือเครียดกับปัญหาชีวิตควรหาเพื่อน เพื่อปรึกษาพูดคุย และช่วยกันคิดแก้ปัญหา โดยไม่ควรเก็บไว้คนเดียว


กลับขึ้นด้านบน