มติศาล รธน. รับคำร้อง 40 ส.ว.ร้องยับยั้งแก้ รธน.มาตรา 68-ไม่คุ้มครองชั่วคราว

มติศาล รธน. รับคำร้อง 40 ส.ว.ร้องยับยั้งแก้ รธน.มาตรา 68-ไม่คุ้มครองชั่วคราว

มติศาล รธน. รับคำร้อง 40 ส.ว.ร้องยับยั้งแก้ รธน.มาตรา 68-ไม่คุ้มครองชั่วคราว

รูปข่าว : มติศาล รธน. รับคำร้อง 40 ส.ว.ร้องยับยั้งแก้ รธน.มาตรา 68-ไม่คุ้มครองชั่วคราว

มติศาล รธน. รับคำร้อง 40 ส.ว.ร้องยับยั้งแก้ รธน.มาตรา 68-ไม่คุ้มครองชั่วคราว ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก หรือ 3:2 เสียง รับคำร้องของนายสมชาย แสวงการ ส.ว.สรรหา เพียงกรณีการแก้มาตรา 68 ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยเห็นควรยกคำร้องกรณีมาตรา 237 และไม่มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ตามคำร้องแต่อย่างใด

หลังตุลาการศาลรัฐธรรมนูญลงมติแล้วเสร็จ ทีมโฆษกศาลรัฐธรรมนูญ แถลงว่า ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก มีมติรับคำร้องนายสมชาย แสวงการ ส.ว.สรรหา ยื่นขอให้วินิจฉัยการแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

แต่ศาลรัฐธรรมนูญ ยกคำร้องคุ้มครองชั่วคราว โดยชี้ว่ายังไม่ปรากฎมูลกรณีอันเป็นเหตุฉุกเฉิน หรือ เหตุผลอันสมควรเพียงพอที่จะต้องใช้วิธีการชั่วคราว พร้อมกันนี้ก็สั่งให้ผู้ร้องทำสำเนาคำร้องส่งต่อศาล จำนวน 312 ชุด เพื่อส่งให้ผู้ถูกร้อง และให้ผู้ถูกร้อง ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง หากไม่ยื่นภายในกำหนด ถือว่าไม่ติดใจ

 


กลับขึ้นด้านบน