วิกฤตการเมืองส่งผล น.ร.แอดมิชชันเลือกคณะรัฐศาสตร์สูงสุด

วิกฤตการเมืองส่งผล น.ร.แอดมิชชันเลือกคณะรัฐศาสตร์สูงสุด

วิกฤตการเมืองส่งผล น.ร.แอดมิชชันเลือกคณะรัฐศาสตร์สูงสุด

รูปข่าว : วิกฤตการเมืองส่งผล น.ร.แอดมิชชันเลือกคณะรัฐศาสตร์สูงสุด

วิกฤตการเมืองส่งผล น.ร.แอดมิชชันเลือกคณะรัฐศาสตร์สูงสุด

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถือเป็นสาขาวิชาที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการสมัครเข้าเรียนต่อด้วยระบบแอดมิชชั่นปีนี้ โดยพบว่าแรงบันดาลใจมาจากภาวะวิกฤตการเมือง และความสนใจที่จะทำงานวิชาชีพทางการเมือง ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นเยาวชนกลุ่มนี้ได้สิทธิเข้าเรียนคณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยวิธีรับตรง ขณะเดียวกันยังมีนักเรียนอีกกว่า 3,000 คน ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกผ่านระบบแอดมิชชัน ทำให้สาขาวิชาดังกล่าวกลายเป็นที่นิยมสูงสุดในปีนี้ ซึ่งสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พวกเขาต้องการจะหาสาเหตุของวิกฤติที่เกิดขึ้น นอกจากปัญหาการเมืองทั่วโลกที่รุนแรงขึ้น ด้าน ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มองถึงความนิยมในการเลือกเรียนด้านรัฐศาสตร์ของเด็กรุ่นใหม่ว่า ยังมาจากเหตุผลด้านตลาดวิชาชีพ

3 ปีที่แล้ว “เบญจมินทร์ ศิริตันติธรรม” นักศึกษาปี 3 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นนักเรียนคนหนึ่งที่สนใจเหตุการณ์บ้านเมือง จากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่เริ่มรุนแรงขึ้น ทำให้เยาวชนอย่างเขาไม่อาจนิ่งเฉยกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกประเทศ ในมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่ติดตามการเมืองอย่างใกล้ชิด “กษิดิศ ครุทางคะ” ผู้สอบได้คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชื่อว่าหลังการยุบสภา ผู้ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญน่าจะยังเป็นกลุ่มการเมืองเดิม แต่สถานการณ์ทางสังคมการเมืองจะเปลี่ยนแปลงไป

ขณะที่ ศ.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย พูดถึงแนวโน้มการเลือกสาขาวิชาในการสอบแอดมิชชั่นว่า นักเรียนส่วนใหญ่เลือกสมัครในสาขาที่มีอาชีพรองรับ โดยในปีที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนักเรียนเลือกสูงสุด เพราะมีโครงการทุนครูพันธุ์ใหม่ ที่รับประกันการมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน