เติมพื้นที่ว่างด้วย "ต้นไม้" ช่วยลดความร้อน-เพิ่มความเย็น

เติมพื้นที่ว่างด้วย "ต้นไม้" ช่วยลดความร้อน-เพิ่มความเย็น

เติมพื้นที่ว่างด้วย "ต้นไม้" ช่วยลดความร้อน-เพิ่มความเย็น

รูปข่าว : เติมพื้นที่ว่างด้วย "ต้นไม้" ช่วยลดความร้อน-เพิ่มความเย็น

เติมพื้นที่ว่างด้วย ส่วนใหญ่ช่วงเวลาที่รู้สึกร้อนจะอยู่ในช่วงบ่าย และค่ำเป็นเพราะการสะท้อนของรังสีคลื่นยาวจากพื้นดินการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเรา เช่น ป่า หรือ ต้นไม้ที่น้อยลง ตึกหรืออาคารมากขึ้น ล้วนแล้วแต่ทำให้มีอากาศร้อนขึ้น

การพยากรณ์ค่าปกติของอุณหภูมิผิวพื้นในช่วงเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2556 จะเห็นว่า อุณหภูมิผิวพื้นมีสีโทนฟ้าและน้ำเงิน หมายความว่า มีค่าน้อยกว่าค่าปกติ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล บอกว่า แต่ที่รู้สึกร้อน เป็นเพราะปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรา เช่น การตัดต้นไม้ การถมดินสร้างถนน และตึกหรือพื้นซีเม็นส์ที่มีมากขึ้น ทั้งหมดนี้จะปลดปล่อยความร้อนออกมา

โดยเฉพาะตอนบ่ายและค่ำจากการสะท้อนของรังสีคลื่นยาวมาจากพื้นดิน ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลบอกว่า พื้นที่ที่ยังมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ เช่น ป่าเขา จะมีการถ่ายเทความร้อนดี การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจะมีไม่มาก

   

กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้(4เม.ย.56) ทั่วทุกภาคของประเทศไทยยังมีอากาศร้อน และร้อนจัดในบางพื้นที่ ภาคเหนือ อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 41 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 41 องศาเซลเซียส ภาคกลาง อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 41 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออก อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 40 องศาเซลเซียส ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 39 องศาเซลเซียส

ขณะที่เมืองยิ่งเจริญก็จะยิ่งสะสมความร้อนมากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะคอนกรีต และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างเมือง ดูดซับและสะสมความร้อนมากกว่าต้นไม้ พื้นหญ้า หรือพื้นดิน แต่วันนี้ เสนอกิจกรรมที่ทำให้เมืองเย็นขึ้นจากกรมโยธาธิการและผังเมืองมาฝาก

   

การให้ร่มเงากับถนนและพื้นที่ว่างด้วย "ต้นไม้" เพราะต้นไม้นอกจากจะช่วยบังแดดได้แล้ว ใบไม้ยังคายน้ำสู่อากาศ ทำให้สภาพบรรยากาศโดยรอบต้นไม้เย็นขึ้น การปลูกหญ้าและพืชที่เหมาะสมบนอาคาร สามารถทำให้อาคารนั้นเย็นขึ้นได้

สำหรับอาคารอื่นๆ ยังสามารถนำความคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ โดยใช้ผนังเขียว หลักการเดียวกับฉนวนกันความร้อนให้กับผนังอาคารและช่วยทำความเย็นได้ดี สามารถช่วยลดค่าไฟได้ นอกจากนี้ต้นไม้ในเมืองยังดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ จากบรรยากาศโดยรอบได้ถึง 9 เท่า

   


กลับขึ้นด้านบน