สสส. และ มูลนิธิเมาไม่ขับ รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงสงกรานต์

สสส. และ มูลนิธิเมาไม่ขับ รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงสงกรานต์

สสส. และ มูลนิธิเมาไม่ขับ รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงสงกรานต์

รูปข่าว : สสส. และ มูลนิธิเมาไม่ขับ รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงสงกรานต์

สสส. และ มูลนิธิเมาไม่ขับ รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงสงกรานต์ กรมคุมประพฤติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. และ มูลนิธิเมาไม่ขับ รณรงค์ลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

                        
เหยื่อผู้ประสบภัยจากคนเมาแล้วขับ ร่วมถ่ายทอดความรู้สึกสูญเสีย โอกาสหลังประสบอุบัติเหตุ ขณะที่ผู้ถูกคุมประพฤติจากการเมาแล้วขับ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากการคุมประพฤติ พร้อมสร้างความตระหนักให้ผู้ดื่มแอลกอฮอล์ทุกคนรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการไม่ขับรถหลังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง 

    
ข้อมูลกรมคุมประพฤติ พบว่าช่วงเทศกาลต่างๆในปีที่ผ่านมา มีผู้ถูกดำเนินคดีและถูกคุมประพฤติข้อหาเมาแล้วขับ หรือขับรถประมาท มากกว่า 6 หมื่นคดี ซึ่งการรณรงค์ครั้งนี้ ยังย้ำเกี่ยวกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ที่ห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่ หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถหรือบนรถ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการกวดขันอย่างจริงจัง 


กลับขึ้นด้านบน