เครือข่ายปกป้องเกาะ จ.สุราษฎร์ธานี ค้านโครงการขุดเจาะพลังงานในอ่าวไทย

เครือข่ายปกป้องเกาะ จ.สุราษฎร์ธานี ค้านโครงการขุดเจาะพลังงานในอ่าวไทย

เครือข่ายปกป้องเกาะ จ.สุราษฎร์ธานี ค้านโครงการขุดเจาะพลังงานในอ่าวไทย

รูปข่าว : เครือข่ายปกป้องเกาะ จ.สุราษฎร์ธานี ค้านโครงการขุดเจาะพลังงานในอ่าวไทย

เครือข่ายปกป้องเกาะ จ.สุราษฎร์ธานี ค้านโครงการขุดเจาะพลังงานในอ่าวไทย เครือข่ายปกป้องเกาะแห่งชีวิตจ.สุราษฎร์ธานี คัดค้านโครงการขุดเจาะสำรวจแหล่งพลังงานในพื้นที่อ่าวไทย โดยใช้กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์สื่อสารทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่และประชาชนทั่วไป ให้เข้าใจถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นต่อแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

เครือข่ายปกป้องเกาะแห่งชีวิต จากการรวมตัวของกลุ่มนักธุรกิจ และประชาชน ทำกิจกรรมเดินรอบเกาะสมุยเป็นเวลา 7 วัน ตามโครงการเดินเรียนรู้สมุย ด้วยใจรัก ในพื้นที่เกาะสมุย อ.เกาพะงัน และเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี

ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่จัดขึ้น เพื่อสื่อสารให้ชาวอำเภอเกาะสมุยและคนไทยทั่วประเทศ รู้ถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะสำรวจแหล่งพลังงานในพื้นที่อ่าวไทย ซึ่งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญหลายแห่ง ของบริษัทขุดเจาะสำรวจน้ำมัน 3 บริษัท คือ บริษัทซาลามานเดอร์, บริษัทซีอีซี, และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับสัมปทาน ซึ่งจะเริ่มสำรวจขุดเจาะในช่วงเดือนเม.ย.2556

นายประมวล จันทร์เพ็ง นักสันติวิธี หนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรม ระบุว่า นอกจากการเดินรอบเกาะสมุยแล้ว ในระหว่างทางจะมีการพักตามชุมชนต่างๆ เพื่อทำกิจกรรมสร้างความเข้าใจกับประชาชน ให้เกิดความรักในทรัพยากรของชาติ และร่วมหาทางปกป้องเกาะสมุยจากการคุกคามที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาของรัฐ

 


กลับขึ้นด้านบน