สหพันธ์ขนส่งทางบกแนะเร่งพัฒนาถนนก่อนระบบราง

สหพันธ์ขนส่งทางบกแนะเร่งพัฒนาถนนก่อนระบบราง

สหพันธ์ขนส่งทางบกแนะเร่งพัฒนาถนนก่อนระบบราง

รูปข่าว : สหพันธ์ขนส่งทางบกแนะเร่งพัฒนาถนนก่อนระบบราง

สหพันธ์ขนส่งทางบกแนะเร่งพัฒนาถนนก่อนระบบราง พระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ แม้ว่าหลายฝ่ายเห็นว่าจะทำให้ต้นทุนขนส่งถูกลง แต่ควรจัดลำดับความสำคัญของโครงการ โดยภาคเอกชนเห็นว่ารัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาการขนส่งทางถนน และทางเรือควบคู่กันไปด้วย

นายยู เจียรยืนยงพงศ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเห็นด้วยกับการเตรียมลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ เพราะจะเกิดประโยชน์กับประเทศในระยะยาว เนื่องจากลดต้นทุนการขนส่งทางถนน แต่ควรให้ความสำคัญเร่งด่วนกับการพัฒนาระบบขนส่งทางถนน โดยเฉพาะเส้นทางเศรษฐกิจ ก่อนที่จะลงทุนระบบราง ซึ่งใช้งบประมาณสูงถึงกว่าร้อยละ 80 จากเงินลงทุนทั้งหมด 2 ล้านล้านบาท

ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบก กล่าวอีกว่า รัฐบาลควรเร่งขยายเส้นทางการคมนาคมขนส่งทางถนนภาคตะวันออกที่เชื่อมโยงกับนิคมต่างๆ ไปสู่ท่าเรือก่อน ซึ่งจะทำให้ประเทศได้รับประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเส้นทางที่จะเปิดด่านเชื่อมเข้าสู่ชายแดนเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

ขณะที่นายไพบูลย์ พลสุวรรณา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การพัฒนาท่าเรือนับเป็นส่วนสำคัญของระบบโลจิสติกส์ไม่แพ้กับระบบขนส่งด้านอื่น เพราะสะดวก ตรงต่อเวลา ราคาคงที่ สามารถบริหารจัดการและลดต้นทุนได้ แต่ในแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน มีสัดส่วนลงทุนพัฒนาทางเรือเพียงเล็กน้อย พร้อมเห็นว่ารัฐบาลควรวางเป้าหมาย และกำหนดรายละเอียดที่ชัดเจนในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครั้งนี้ว่า ในอีก 2-3 ปีข้างหน้าจะมีรูปแบบลงทุนอย่างไร เพื่อให้นักลงทุน และภาคเอกชนวางแผนการธุรกิจได้


กลับขึ้นด้านบน