รัฐบาลจัดงานรณรงค์ใหญ่ กระตุ้น ปชช.ร่วมมือกันประหยัดไฟ

รัฐบาลจัดงานรณรงค์ใหญ่ กระตุ้น ปชช.ร่วมมือกันประหยัดไฟ

รัฐบาลจัดงานรณรงค์ใหญ่ กระตุ้น ปชช.ร่วมมือกันประหยัดไฟ

รูปข่าว : รัฐบาลจัดงานรณรงค์ใหญ่ กระตุ้น ปชช.ร่วมมือกันประหยัดไฟ

รัฐบาลจัดงานรณรงค์ใหญ่ กระตุ้น ปชช.ร่วมมือกันประหยัดไฟ ช่วงบ่ายวันนี้ รัฐบาลจัดการรณรงค์ประหยัดไฟ ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อกระตุ้นความร่วมมือประหยัดไฟฟ้าระหว่างวันที่ 5-14 เมษายน ซึ่งแหล่งก๊าซในพม่าจะหยุดทำการ ส่งผลต่อการผลิตไฟฟ้าของไทย แต่จากการเตรียมการของหน่วยงานต่างๆ ทำให้เชื่อมั่นว่าช่วงเวลาดังกล่าว จะไม่เผชิญไฟฟ้าดับหรือตก

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน เดินหน้ารณรงค์ให้ประชาชนประหยัดไฟฟ้า เพื่อรับมือไฟฟ้าที่จะลดน้อยลง เนื่องจากแหล่งก๊าซในพม่าจะปิดปรับปรุง ระหว่างวันที่ 5-14 เมษายน และวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาล จัดงานรณรงค์ใหญ่ โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ด้วยการดับไฟฟ้า 1 ชั่วโมงระหว่างเวลา 14.00-15.00 นาฬิกา ขณะที่บริษัทวิทยุการบิน สนามบิน และโรงพยาบาลบางส่วน ก็เตรียมระบบไฟฟ้าสำรอง เพื่อไม่ให้กระทบผู้โดยสาร และผู้ป่วย
    

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มั่นใจว่ามาตรการต่างๆ บวกกับความร่วมมือของฝ่ายต่างๆ ทำให้ช่วงวันดังกล่าวมีปริมาณไฟฟ้าสำรองเพียงพอ ซึ่งจะไม่เกิดปัญหาไฟฟ้าดับหรือตก โดยในวันที่ 5 เมษายน ซึ่งผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมบางรายให้ความร่วมมือหยุดเดินเครื่องผลิต จะมีกำลังผลิตสำรองไฟฟ้าประมาณ 1,660 เมกะวัตต์ ขณะที่วันที่ 9-10 เมษายน จะมีไฟฟ้าสำรอง ประมาณ 1,400 เมกะวัตต์ ซึ่งถือว่าเกินเกณฑ์สำรองไฟฟ้ามาตรฐาน ขณะที่ห้างสรรพสินค้าบางแห่ง ระบุว่ามีมาตรการประหยัดไฟมาโดยตลอดทั้งการใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดจำนวนลูกค้า เพื่อกำหนดปริมาณการใช้ไฟฟ้าอย่างเหมาะสม และในช่วงระหว่าง 5-14 เมษายน จะลดใช้ไฟในจุดที่ไม่จำเป็น
                       


กลับขึ้นด้านบน