รณรงค์เมาไม่ขับเน้นจับ-ปรับจริง หวังลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

รณรงค์เมาไม่ขับเน้นจับ-ปรับจริง หวังลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

รณรงค์เมาไม่ขับเน้นจับ-ปรับจริง หวังลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

รูปข่าว : รณรงค์เมาไม่ขับเน้นจับ-ปรับจริง หวังลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

รณรงค์เมาไม่ขับเน้นจับ-ปรับจริง หวังลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรมคุมประพฤติ, สสส. และ มูลนิธิเมาไม่ขับ รณรงค์ลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

เหยื่อผู้ประสบภัยจากคนเมาแล้วขับ ร่วมถ่ายทอดความรู้สึกที่ต้องสูญเสียโอกาส หลังประสบอุบัติเหตุขณะที่ผู้ถูกคุมประพฤติจากการเมาแล้วขับร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากการคุมประพฤติ พร้อมสร้างความตระหนักให้ผู้ดื่มแอลกอฮอล์ทุกคนรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการไม่ขับรถหลังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง

ข้อมูลจากกรมคุมประพฤติ พบว่า ช่วงเทศกาลต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา (55) มีผู้ถูกดำเนินคดีและถูกคุมประพฤติข้อหาเมาแล้วขับ หรือขับรถประมาท มากกว่า 60,000 คดี

สำหรับการรณรงค์ครั้งนี้ ยังย้ำถึง พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 ที่ห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่ หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถหรือบนรถ มิฉะนั้นจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการกวดขันอย่างจริงจัง


กลับขึ้นด้านบน