เปิดรายชื่อกมธ.แก้รธน."ที่มาส.ว." ตั้ง "สามารถ แก้วมีชัย" นั่งประธาน

เปิดรายชื่อกมธ.แก้รธน."ที่มาส.ว." ตั้ง "สามารถ แก้วมีชัย" นั่งประธาน

เปิดรายชื่อกมธ.แก้รธน."ที่มาส.ว." ตั้ง "สามารถ แก้วมีชัย" นั่งประธาน

รูปข่าว : เปิดรายชื่อกมธ.แก้รธน."ที่มาส.ว." ตั้ง "สามารถ แก้วมีชัย" นั่งประธาน

เปิดรายชื่อกมธ.แก้รธน. คณะกรรมาธิการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีมติเลือกนายสามารถ แก้วมีชัย ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย เป็นประธานกรรมาธิการ

ที่ห้องประชุม 308 อาคารวุฒิสภา ในการประชุมนัดแรกคณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม รายมาตรา พ.ศ........ (มาตรา 68 และ มาตรา 237) โดยมีคณะกรรมาธิการทั้ง 45 คน โดยที่ประชุมมีมติ แต่งตั้งในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ประธานคณะกรรมาธิการ นายดิเรก ถึงฝั่ง ส.ว.นนทบุรี
รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ 1 นายอภิวันท์ วิริยะชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย
รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ 2 นายอิสระ สมชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประธิปัตย์
รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ 3 พล.ต.ท.พิชัย สุนทรสัจบูลย์ ส.ว.อุดรธานี
รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ 4 นายวิทยา บุรณศิริ ส.ส.พระนครศรีอยุธยา
รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ 5 (ตัวแทนในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์)
รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ 6 นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ ส.ส.นครราชสีมา

เลขาธิการคณะกรรมาธิการ นายประสาท ตันประเสริฐ ส.ส.นครสวรรค์ พรรคชาติไทยพัฒนา
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมาธิการคนที่ 1 นายรณเทพ อนุวัฒน์ ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังชน
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมาธิการคนที่ 2(ตัวแทนในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์)

โฆษกคณะกรรมาธิการ นายขจิตร ชัยนิคม ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย
รองโฆษกคณะกรรมาธิการ นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย
รองโฆษกคณะกรรมาธิการ นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคชาติไทยพัฒนา
รองโฆษกคณะกรรมาธิการ(ตัวแทนในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์)

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย
คณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 1 นายพีระ มานะทัศน์ ส.ว.ลำปาง
คณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 2(ตัวแทนในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์)

ทั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์ได้งดเสนอชื่อตัวแทนในการทำหน้าที่คณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม รายมาตรา พ.ศ........ (มาตรา 68 และ มาตรา 237) ในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ จึงทำให้การแต่งตั้งในตำแหน่งต่างๆ ยังไม่ครบถ้วน

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ได้นัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 10 เมษายน 2556 13.00 น.เป็นต้นไป


กลับขึ้นด้านบน